• Pris som landets näst fulaste byggnad

    Arkitektupprorets pris som Sveriges näst fulaste byggnad gick till det numera kända hyreshuset vid Ringvägen i Kungsängen. Vem bär ansvaret har de flesta av oss frågat? Bygglov skulle aldrig ha beviljats under förra mandatperioden, är ett svar.  Jag håller med! Det finns brister från tidigare politiska ledningar som nu rättas till.

    I spåren av denna erfarenhet tog jag därför initiativet till ett ledamotsinitiativ med uppdrag att ta fram en gestaltningspolicy i vår kommun. Mina partikollegor i Allianspartierna stödde förslaget och nu har det beslutats och påbörjats.

    Många av våra grannkommuner har en sådan policy på plats sedan tidigare för att skydda från fulhet.

    I mitt parti har vi ordet ”vacker” om byggnader och gestaltning. Ordet vacker är ytterst en subjektiv värdering invänder många. Just precis! Det är det som är poängen. Innan en byggnad uppförs måste möda läggas på utformning och gestaltning i den befintliga miljön. Inte bara bli till eller vara ett enmansverk. Något parti anser att en stadsarkitekt löser problemet. Det finns alldeles för gott om exempel på städer och kommuner med just en sådan tjänst som misslyckats totalt med det vackra. Ju fler ögon som beskådar en plan och utformning ju säkrare uppnås målet.

    Tro mig eller ej, jag har mött flera personer som anser att den nu utpekade byggnaden är vacker. Det visar på behovet av att ha en policy och väldigt mångas ögon.