• Förbifart Tegelhagen och GC väg från Säbyholm

  Beslutat på Samhällsbyggnadsutskottet 13 april 2022:

  Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista – Rondellen

  Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU.

  Förprojektering av väg som ansluter Rösa...

 • Nytt äldreboende planeras i Trädgårdsstaden

  Ledamotsinitiativ ‐ Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen har visat intresse för kommunen i avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och omsorgsboende. Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av e...

 • Pris som landets näst fulaste byggnad

  Arkitektupprorets pris som Sveriges näst fulaste byggnad gick till det numera kända hyreshuset vid Ringvägen i Kungsängen. Vem bär ansvaret har de flesta av oss frågat? Bygglov skulle aldrig ha beviljats under förra mandatperioden, är ett svar.  Jag håller med! Det finns brister från tidigare politiska ledningar som nu rättas till.

  I spåren av denna erfarenhet tog jag därför initiativet till ett ledamotsinitiativ med uppdrag att ta fram en gestaltningspolicy i vår kommun. Mina partikol...

 • Vi ställer upp i kommunvalet 2022

  Valsedel Upplands-Bro kommun 2022 1 Janne Stefanson Kommunalråd 2 Tina Teljstedt fd Samordnare KI 3 Jan-Erik Björk Ingenjör 4 Karl-Erik Lindholm fd kommundirektör 5 Marlene Juthstrand Pensionär 6 Sarah Andersson Studerande 7 Linus Stefanson Servicman 8 Ylva Henriksson Barnskötare 9 Daniele Spagnolo Enhetschef 10 Milan Gergis studerande 11 Marianne Manell Daniel Lilja 12 AnneMaj Lilly Socionom Ingvar Landälv Civilingenjör 13 Åsa Stefanson fd fö...
 • KD-Kommunpolitiskt handlingsprogram 2022

  Handlingsprogram

  Klicka här för att ladda ned vårt handlingsprogram

  Valprogrammet 2022

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...