Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Från och med 2018 kommer förstärkningen att ingå i den vårdöverenskommelse som sjukhuset tecknar med den ansvariga hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.
Läs mer

Därför stärker vi det fria kulturlivet

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas.
Läs mer

Nu satsar vi på medarbetarna i vården

Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl.
Regionens starka och stabila ekonomi är en stor tillgång och möjliggör extra satsningar på vården. Den enskilt största satsningen kommer dock att göras på vårdens medarbetare, särskilt de som jobbar nätter och helger.
Läs mer