SKL styrs från regeringskansliet

Debattartikel Dagens Samhälle – Monica Selin m.fl.
SKL. Den rödgröna majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting tär på organisationens höga trovärdighet, när man låter sig styras från Rosenbad och Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.
Läs mer

Kollektivtrafiken når sina mål i Västra Götaland

Debattartikel Borås tidning – Magnus Jacobsson m.fl.
För att kunna nå klimatmålen och ge våra barn och barnbarn en god miljö att leva i måste fler åka kollektivt. Ju fler som tar tåget, bussen, spårvagnen eller båten för att ta sig fram, desto bättre för miljön. Vi har högt satta mål när det gäller utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland och en del har skeptiskt beskyllt målen för att vara orealistiska. Nu har kollektivtrafiknämnden fått resultatet av vårt första trafikförsörjningsprogram – vi når våra mål på nästan alla punkter. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region, och för att nå dit satte vi upp fyra delmål.
Läs mer

72 miljoner till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Att öka tillgängligheten och kvaliteten inom psykiatrin är ett prioriterat område för den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen. Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om fördelning av 50 miljoner kronor till kökortning och 22 miljoner kronor till utveckling av Barn- och Ungdomspsykiatrin.
Läs mer

Återinför kömiljarden!

Debattartikel – Dan Hovskär
Regeringen avvecklade kömiljarden 2015 trots att Kristdemokraterna och flera andra varnade för konsekvenserna av detta. Enligt SKL:s öppna jämförelser har nu köerna ökat betydligt i Sverige sedan kömiljardens avskaffande och även vårdgarantin har påverkats i negativ bemärkelse.
Läs mer