Regionens anställda allt nöjdare

Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl.
Den politiska ledningen i regionen arbetar för en fortsatt minskning av sjukskrivningarna och kommer utöka friskvårdsbidraget i en satsning för att förbättra den långsiktiga hälsan för medarbetarna.
Läs mer

Klart att konstnärer måste få skäligt betalt

Debattartikel Aftonbladet – Conny Brännberg
Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) kräver i ett debattinlägg att kulturminister Alice Bah Kuhnke vidtar åtgärder för att hålla de löften hon gett avseende konstnärers ersättningar i samband med utställningar.

I artikeln nämns också de målmedvetna satsningar som görs i Västra Götalandsregionen. Vi har medverkat till att det avtal som staten tecknat med KRO också ska tillämpas i samband med regionala konstutställningar i vår region.
Det är anmärkningsvärt att inte staten tar sitt ansvar för de statliga konstinstitutionernas ansvar. Om avtal tecknas måste parterna kunna lita på att dessa hålls. Enligt KRO sker inte detta.
Läs mer

Inför hemtagningsteam i hela Göteborg

Debattartikel GP – Magnus Berntsson och David Lega
Äldre tvingas i dag ligga kvar på Sahlgrenska trots att de är utskrivningsklara. Det är därför dags att införa vårt förslag med hemtagningsteam i hela staden, skriver David lega (KD) och Magnus Berntsson (KD).
Läs mer

Allt rikare kulturliv för allt fler

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
Under nästa år kommer fler människor i Västra Götaland få möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv. År 2018 kommer GrönBlå Samverkan intensifiera arbetet, genom en rad insatser, för att kultur ska nå ut till fler och betyda mer i människors vardag.
Läs mer