Vi vill bli den bästa arbetsgivaren

Debatt artikel Borås tidning – Conny Brännberg
Vi har lyssnat på många av våra medarbetare och sätter igång ett stort förändringsarbete i sjukvården. Det är inte hus och teknik som är vårdens främsta tillgång, det är de anställda.
Läs mer

Så förstärker vi den psykiatriska vården

Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin
Samtidigt som vi lever längre och kan bota och lindra fler sjukdomar, så ökar den psykiska ohälsan. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Därför måste primärvården ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framförallt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister.
Läs mer

Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

Pressmeddelande
Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.
Läs mer

Personalen gör skillnad

Debattartikel – Conny Brännberg
Vi har lyssnat på många av våra medarbetare och sätter igång ett stort förändringsarbete. Det är inte hus och teknik som är vårdens främsta tillgång, det är personalen.
Läs mer