”Kalla inte idéburet för privat”

Debattartikel Dagens samhälle – Anders Fasth m.fl.
Det finns en tydlig och ömsesidig önskan om ett utökat samarbete mellan den idéburna sektorn och det offentliga – kommuner och landsting. En bra början för att det ska bli verklighet är att sluta kalla idéburna organisationer för privata välfärdsföretag.
Läs mer

Stödet till personer med spelberoende måste öka

Debattartikel – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L)
Västra Götalandsregionen kommer från och med i år att flytta fram positionerna för att hjälpa personer med spelberoende. Snart öppnar vi en regional enhet med fokus på att stödja människor med denna problematik.
Läs mer

Sjukhusvården måste förstatligas

Debattartikel ETC Göteborg – Magnus Berntsson m.fl.
Dagens sjukvårdsorganisation fungerar inte – det ser vi bevis på runt om i landet. Det är uppenbart att det inte räcker att lappa och laga i systemet. Kristdemokraterna vill i stället genomföra århundradets sjukvårdsreform – vi vill förstatliga den avancerade sjukhusvården.
Läs mer