Kontaktuppgifter

Regionkansliet
Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen
Residenset Torget, 462 80 Vänersborg

Stefan Svensson
Regionråd, gruppledare
Mobil: 076 – 496 27 75
E-post: stefan.k.svensson@vgregion.se

Pernilla Wendesten
Ersättare i regionstyrelsen
E-post: pernilla.wendesten@kristdemokraterna.se

Conny Brännberg
Vice ordförande i regionfullmäktige
Mobil: 070-341 05 65
E-post: conny.brannberg@vgregion.se

Michael Kihlström
Politisk sekreterare
Mobil: 070 – 984 54 71
E-post: michael.kihlstrom@vgregion.se

Thomas Palmgren
Politisk sekreterare
Mobil: 076-213 39 21
E-post: thomas.palmgren@vgregion.se

Per Landgren
Politisk sekreterare
E-post: per.landgren@vgregion.se