RF-gruppen

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige:

Valkrets: Västra                                                         Valkrets: Göteborg
Stefan Svensson                                                          Magnus Berntsson
Gunilla Lindell                                                              Pernilla Wendesten
Gun-Marie Daun

Valkrets: Norra                                                          Valkrets:  Södra
Maria Nilsson                                                              Valéria Kant
Hans-Carl Carlson                                                      Lars-Inge AnderssonValkrets:  Östra
Conny Brännberg
Isabella Carlén

Ersättare i Regionfullmäktige

Valkrets: Göteborg                                                    Valkrets: Västra
1. Oscar Pihlblad                                                           1. Jan Utbult
2. Per-Olof Blomqvist                                                   2. Anders Karlsson
3. Rita Stålbert                                                               3. Annette Nord

Valkrets: Norra                                                            Valkrets: Södra
1. Marie-Louise Bäckman                                            1. Staffan Setterberg
2. Jan-Åke Jansson                                                        2. Cristina Bernevång
3. Robert Yngve                                                             3.  Agneta Jansson

Valkrets: Östra
1. Dan Hovskär
2. Maria Bruckshaw
3. Maj Ader