RF-gruppen

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige:

Göteborgs kommun
Pernilla Wendesten
Oscar Pihlblad
Per-Olof Blomqvist

Västra Götalands län västra
Stefan Svensson
Gunilla Lindell
Gun-Marie Daun

Västra Götalands län norra
Maria Nilsson
David Sahlsten

Västra Götalands län södra
Lisa Berglund
Staffan Setterberg

Västra Götalands län östra
Conny Brännberg
Maria Bruckshaw

Ersättare i Regionfullmäktige

Valkrets: Göteborg
1. Lina Lindh
2. Rasmus Evinsnö
3. Pernilla Hagman

Valkrets: Västra
1. Jan Utbult
2. Anders Karlsson
3. Nedzad Deumic

Valkrets: Norra
1. Marie-Louise Bäckman
2. Hans-Carl Carlsson
3. Fredrik Olsson

Västra Götalands län södra
1. Lars-Inge Andersson
2. Hans Thornander
3. Agneta Jansson

Valkrets: Östra
1. Tommy Larsson
2. Anna Wallgren
3. Zimon Brohede