• Event

    Avgående Ordförande Christer Brincner lämnar över klubban till nya Ordförande Jessica Johansson.

    Christer Brincner (avgående Ordförande) avtackar följande medlemmar som nu lämnar styrelsen:

    Carl-Olof Olsson – Britt-Marie Olsson – Helena Antbacke.

    —————————————————————————-