• Event

  KD Kristdemokraterna i Alvestas nya styrelse/styrgrupp efter Årsmötet 2021:

  Nya styrgruppen: Bakre raden från vänster: Christer Brincner – Bo Hasselquist – Åke Johansson – Karl-Johan Kronström – Sten-Åke Carlsson.
  Främre raden från vänster: Jessica Johansson – Ulrika Stark – Roxana Sepulveda – Anki Hasselquist.

  Nya styrelsen:

  Från vänster: – vice Ordförande Christer Brincner – Ordförande Jessica Johansson – Gruppledare Bo Hasselquist.

  Ny styrelsemedlem valdes in som Ledamot Ulrika Stark.

  Avgående Ordförande Christer Brincner lämnar över klubban till nya Ordförande Jessica Johansson.

  Christer Brincner (avgående Ordförande) avtackar följande medlemmar som nu lämnar styrelsen:

  Carl-Olof Olsson – Britt-Marie Olsson – Helena Antbacke.

  —————————————————————————-

  Christer Brincner och Bo Hasselquist skänker Cyklar och kläder till en skola i Alvesta kommun som Kristdemokraterna i Alvesta samlat in 2020!