• Insändare

  Insändare i Smålandsposten den 28 Januari 2021

  Länk till SMP: https://www.smp.se/debatt/kd-i-alvesta-forbattrar-arbetsmiljon-for-omsorgspersonal-63844e05/

  Kristdemokraterna satsar på omsorgspersonalen i Alvesta kommun.
  Inför budgetförhandlingarna i höstas med Moderaterna och Liberalerna, fick vi i Kristdemokraterna med två av våra hjärtefrågor, nämligen att sätta upp takskenor för takliftar i kommunens äldreboenden och att ta bort de delade turerna.
  Detta kommer göra att arbetssituationen för personalen kommer att förbättras avsevärt.
  För närvarande används mest golvliftar. De tar stor plats inne i omsorgstagarens lägenhet, de är tunga att köra för personalen och de sliter på personalens axlar och rygg.
  Taklift är ett mycket mer lättarbetat arbetsredskap och ett tryggare sätt att förflytta sig för omsorgstagaren.
  Vi fick också igenom förslaget om att ta bort de delade turerna för personalen i omsorgen, bland annat på äldreboenden och hemtjänst.
  Vi tillför mer pengar för att kunna anställa mer personal, om det behövs,
  för att personalen även i fortsättningen ska få arbeta var tredje helg.
  Vi vill inte försämra för personalen så de blir tvingade att jobba fler helger
  än vad de gör nu.
  Vi är det parti i Alvesta kommun som vill förbättra arbetsmiljön för omsorgspersonalen.
  Det är ni värda!
  Kristdemokraterna i Alvesta kommun- Christer Brincner/Ordförande

  ___________________________________________________________________

  Alvesta  den 25 November 2020

  För att läsa Alliansens Budget för 2021 klicka på nedan länk:

  Budget 2021 ver2

  ___________________________________________________________________

  Smålandsposten den 25 November 2020

  Alvesta: Styret förlorar budgeten

  Länk till denna sidan i SMP finns här: https://www.smp.se/alvesta/alvesta-styret-forlorar-budgeten-6d4faddf

  ___________________________________________________________________

  Kristdemokraterna Alvesta 2020-11-25

  Idag den 24 Nov. 2020 var det kommunfullmäktige i Alvesta kommun. Debatten varade i ca 5 timmar. Det var spännande. 4 budgetar lämnades in S C V, M KD och L, SD och Aa.
  Den sista voteringen fick S C V 23 röster MP valde att avstå sin röst – M KD L SD och Aa fick 25 röster. Detta innebär att Alliansbudgeten bestämmer över ekonomin 2021. Vi i alliansen tar ansvar för Alvesta kommun. Mer information kommer efter hand på vår hemsida.

  Christer Brincner – Ordförande gruppledare för KD Kristdemokraterna i Alvesta

  ___________________________________________________________________

  Kristdemokraterna Alvesta 2020-11-21

  Ett stort tack från vår Partiavdelningsordförande Christer Brincner  KD Alvesta till samtliga medarbetare i Alvesta kommun under detta svåra år med Covid 19.

  Vill börja med att tacka samtliga medarbetare i Alvesta kommun. Ni har alla klivit fram i en tid av kris och utfört era arbetsuppgifter och gjort ett fantastiskt arbete i hanteringen av Covid 19 under mycket svåra och utmanande förhållanden. Vi hoppas att 2021 ska bli ett bättre år så vi kan börja återgå till mera normala förhållande.

  Vi vill också tacka alla våra tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och ekonomikontoret som har hjälpt till att ta fram material till oss för vårat budgetarbete. Vi tar ansvar i våran Allians budget, vi når 2 % i överskott. Vi har stora investeringsbehov de kommande åren i omsorgen och skolan. Vi vill öronmärka statsbidraget som är på lite mer än 8 miljoner till Omsorgen!
  Det ska användas till att sätta upp takskenor i alla lägenheter på äldreboende i kommunen och till att anställa fler undersköterskor för att vi ska kunna ta bort de delade turerna. Vi måste höja statusen för yrket Undersköterska i Alvesta kommun.

  Vi är positiva till den lokalförsörjningsstrategi som tagits fram under 2020 för att möta behoven av lokaler i hela kommunen och idrottshall i Alvesta. Det har varit politisk låsning i många år vilket har gjort att i många skolor är man trångbodda. Ta bort moduler i Vislanda och bygg ut Vislandaskolan. Bygga ny förskola och skola i Grimslöv.

  Kunskapsresultaten i grundskolan ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till gymnasiet och därmed ger möjlighet att söka vidare. Till sist vi har stora möjligheter i kommunen men även stora utmaningar. Det handlar om att prioritera, vi kan inte lova allt till alla, men det vi lovar ska vi hålla. Vårt fokus är att alltid få ut det mesta av varje skattekrona i alla lägen.

  MVH

  Christer Brincner/Partiavdelningsordförande Kristdemokraterna i Alvesta kommun.

  ___________________________________________________________________

  Smålandsposten den 2020-11-21

  Alliansen ”räddar” inte nämnderna: ”Skickar vi in pengar försvinner incitamentet att spara”

  ___________________________________________________________________

  Kristdemokraterna Alvesta 2020-10-02

  Det behövs fler cykelvägar i Alvesta kommun för att alla som cyklar ska kunna ta sej fram på ett säkert sätt.
  Vi vill att cykelvägar byggs mellan Alvesta till Hjortsberga Alvesta till Lekaryd Alvesta till Gemla mellan Vislanda och Grimslöv. Tycker du som vi?
  Var med och påverka. Bli medlem i KD Kristdemokraterna nu!

  ___________________________________________________________________

  Kristdemokraterna Alvesta 2020-09-30

  Igår på kommunfullmäktige behandlades vår motion om att vi vill att krav sätts på dem som får socialbidrag med en motprestation på 20 timmar i veckan, genom att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunen eller föreningar. Men den fick avslag med motiveringen att det redan görs, men enligt en ny studie framkommer att i Alvesta kommun lever flest på socialbidrag i hela Kronobergs län. Det är anmärkningsvärt. Det visar att här finns mer att göra för att få ut dem i arbete och inte låta dem passiviseras. Det mår alla bra av, även de som måste leva på socialbidrag.

  ___________________________________________________________________

  Insändare till hemsidan av Christer Brincner 2020-09-09

  Undersköterskor i Alvesta kommun har idag hög arbetsbelastning och har ibland svårt att hinna med att utföra alla insatser t.ex utevistelser och att sitta ner för en pratstund på grund av personalbrist.
  Att städa de äldres lägenheter/hus tar idag stor del av arbetsdagen för våra undersköterskor i Alvesta kommun. Därför föreslår vi Kristdemokrater att kommunen skall erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar anställning i ett Vårdserviceteam som kan avlasta undersköterskor med arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning, t.ex städa omsorgstagarnas lägenheter och ta ut dem på promenader och ge dem social tid.
  Det har vi skrivit en motion om.
  Vi har ca 200 som idag har försörjningsstöd. Vårt förslag är att ett motkrav ställs för att få försörjningsstöd, såsom enklare sysslor några timmar i veckan i föreningar eller hos kommunen för att man inte ska fastna i bidragsberoende och för att komma ut i samhället och få socialkontakt. Vi vill att alla ska känna sig behövda och alla kan bidraga med något. Det är grunden.

  Det har varit ett mycket speciellt år i år.
  I januari fick vi beskedet om ett virus. I april var det besöksförbud på våra särskilda boenden. Detta var ett beslut för att skydda personalen och de gamla och sköra. Det jag personligen tyckte var att informationen var lite bristfällig och man skulle behövt stänga ner tidigare. Nu har det gått en sommar och hösten närmar sig med stormsteg.
  Vi Kristdemokrater i Alvesta lyfter frågan hur ska det bli hösten 2020. Det är en komplex fråga utan enkla svar.

  Förslag:
  -Tillskapa bra mötesplatser ute och inomhus med bra avstånd
  – Möjliggöra så att de närmaste anhöriga får besöka
  – Fortsätta ha fri testtagning för personal och de som bor på våra boende
  – Att noga följa utveckling på samtliga boende i kommunen och ge information

  MVH

  Christer Brincner/Partiavdelningsordförande Kristdemokraterna i Alvesta kommun.

  ___________________________________________________________________

  Insändare i Smålandsposten från Kristdemokraterna i Alvesta – Christer Brincner.

  2020-08-15

  Nu måste vi sätta fart och hitta bra lösningar för skolorna i Alvesta kommun. Alvesta kommun växer och fler elever ska ha en ska skolmiljö att komma till. Vi i Kristdemokraterna i Alvesta vill att man bygger en nu skola på Spåningslanda området. Barnen skall ha nära till skolan, en trygg väg till skolan. Vi besökte Prästängsskolan i Alvesta och fick se så trångbodda lokaler man har byggt till men det var trångt för elever och lärare. Läsåret 2013 – 2014 gick där 327 elever och läsåret 2019 – 2020 gick där 444 elever – en ökning med 117 elever och de har en stor utmaning med lokalfrågan. SÅ här kan inte våra ungdomar ha det. Vi måste också tänka på arbetsmiljön för våra lärare. Vi gjorde även ett besök på Grönkullaskolan där det fanns tomma lokaler som inte används. En resurs och kanske kan man fördela lokaler.

  Man har pratat mycket om utvecklingsskolor i Alvesta kommun så vi väntar på
  skolutredning – men det är bråttom.

  ___________________________________________________________________

  2020-03-09
  IDAG FICK VI IN VÅR INSÄNDARE I SMÅLANDSPOSTEN!

  Det behövs fler enkla jobb på svensk arbetsmarknad. En anledning till det är att det kommit många flyktingar till kommunen som endast gått några få år i skola eller aldrig gått i någon skola och är analfabeter. När de fått uppehållstillstånd i Sverige tar det därför mycket lång tid för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Därför vill Kristdemokraterna i Alvesta kommun införa en ny anställningsform – introduktionsanställningar. En introduktionsanställning ska vara som en vanlig anställning med den skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal. Detta bygger på att 25 procent av arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet på jobbet. Introduktionsanställningar är ingen arbetsmarknadsåtgärd.

  Vi i Kristdemokraterna i Alvesta är starkt kritiska Hur man har behandlat de fastanställda läkarna på Vårdcentralen i Alvesta så de tvingats sluta.
  VI kräver att Region Kronoberg tar tag i detta.
  Vad var orsaken till att de slutade? Om det beror på samarbetssvårigheter från chefen så är det chefen som ska avgå, inte läkarna
  Den som är i behov av vård ska kunna lita på att man får en trygg och säker vård av läkare som man får träffa kontinuerligt. Det får man inte av hyrläkare.
  VI vill också att anställningsformen med hyrläkare skall upphöra och ge fastanställda läkare en bra lön istället.
  GÖR OM, GÖR RÄTT

  Christer Brincner

  ___________________________________________________________________

  2020-08-27

  NU MÅSTE VI PRIORITERA PRÄSTÄNGSKOLAN. Nu är det dags att satsa på barnen och lärarnas arbetsmiljö på Prästängskolan anser vi Kristdemokrater i Alvesta kommun. Vi var där i tidigt i våras och fick se så trångbodda de är både inomhus och ute på skolgården. Barnantalet har ökat med 125 barn på 6 år och nu till höstterminen kommer ytterligare ca 25 barn att börja på skolan. Nu är bristningsgränsen nådd där. Det finns tomma skollokaler på Grönkullaskolan som snabbt kan göras i ordning till klassrum. På Stenlyckeskolan finns skollokaler som idag används av Omsorgsnämnden. Varför ska den nämnden finnas på en skola? Vårt förslag är att flytta på Omsorgsnämnden till andra lediga lokaler i samhället. På så sätt kan fler klassrum frigöras. Kanske årskurs 6 kunde flytta ner från Prästängskolan till Stenlyckeskolan! Men eftersom det byggs många nya hus och lägenheter på Öster i Alvesta och ute vid Hanaslövsområdet, kommer inte detta att räcka.

  Vi Kristdemokrater vill att en ny Grundskola byggs på Spåningslanda omgående. Det är detta som bör prioriteras inför kommande budgetår, anser vi inom Kristdemokraterna i Alvesta kommun.

  Det är dags att satsa på barnen nu! Barnen är vår framtid!

  ___________________________________________________________________

  2019-02-24

  Strandpromenad runt sjön Salen
  Mitt i Alvesta Centrum ligger vackra sjön Salen, tyvärr är den inte så tillgänglig för de boende i Alvesta som den kunde vara p.g.a buskar och sly som skymmer sjöutsikten. Vårt förslag är att ta bort all sly som växer på vägen från järnvägsbron fram till reningsverket och göra den sträckan till en vacker strandpromenad som sedan fortsätter över bron och upp mot klosterområdet. Därifrån anlägga en bro över sjön Salen till andra sidan sjön vid Växjövägen. Från bron göra en strandpromenad fram till nuvarande promenadstråk vid Växjövägen.