VÄLKOMMEN TILL KRISTDEMOKRATERNA ALVESTA

Kristdemokraterna växer så det knakar. Tillsammans arbetar vi för ett Sverige där:

  • Människan sätts före systemet
  • Alla ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv
  • Du ska kunna lita på välfärden

Följ oss på Facebook!

18 hours ago

Kristdemokraterna

Vi önskar er en fridfull allhelgonahelg 🕯 ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

TRYGGARE FÖRLOSSNINGSVÅRD OCH EFTERVÅRD – EN JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA

Varje år föds över 100 000 barn i Sverige. Svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt fantastiskt. Men det finns också mycket att göra. Bristen på barnmorskor är stor i 18 av landets 21 regioner. Och det är även oacceptabelt stora skillnader i vård och vårdresultat beroende på var man bor. Det märks bland annat i antalet förlossningsskador.

Alltför många kvinnor lever med skador och svåra smärtor efter sin förlossning. De får höra att det är normalt. Att det inte finns något man att göra. Att det är kosmetiskt. Att det hör till när man föder barn. Komplikationer som drabbar många mammor efter en förlossning uppmärksammas därför inte trots att det är relativt vanliga. Det leder till att kvinnor med fysiska och psykiska men inte får vård, och inte heller vet vart de ska vända sig för att få hjälp.

Arbetet med att minska antalet förlossningsskador och förbättra eftervården måste intensifieras.

Varje kvinna ska kunna känna trygghet under sin graviditet samt inför, under och efter förlossningen. KD vill därför stärka förlossnings- och eftervården genom:

✔️Kompetensutveckling för personal om förebyggande av förlossningsskador
✔️Eftervård med hembesök
✔️En mamma-rehab-check
✔️Fast barnmorska – ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan
✔️Ökad bemanning inom förlossningsvården och neonatalvården
✔️Fler barnmorskor genom betald vidareutbildning för sjuksköterskor
✔️Barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen
✔️Nationella riktlinjer för att förebygga förlossningsskador
✔️Patientnära hotell där det är långa avstånd till förlossningsklinik
✔️Samtalsstöd med psykolog för familjer som fått dödfödda barn
✔️Nationella mål för förlossningsvården och kompetenscentrum
✔️Fler utbildningsplatser för barnmorskor
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna

Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade.

Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios - och att det saknas botande behandling? Och att uppskattningsvis 15 % av fertila kvinnor i Sverige beräknas lida av PCOS men att många är odiagnostiserade och därför inte får behandling?

Därför är vi idag stolta över att kunna presentera KD:s förslag om att inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och särskilt kvinnosjukdomar.
Forskningsprogrammet ska stimulera forskning om sjukdomar, skador och besvär som drabbar främst kvinnor så som PMS/PMDS, klimakteriebesvär, endometrios, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), och lipödem.

Dessutom ska forskningsprogrammet stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall och dödfödda barn. Och kvinnors hälsa under en graviditet, förlossning samt eftervård.

För kvinnor förtjänar bättre.

Läs mer om vårt förslag här: kd.nu/pm_jamstalldvard.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Våldsvågen måste få ett slut!

Det finns inga ursäkter för våldet. Det måste ta slut.

Våldet kommer inte sluta av sig självt. Polisen och åklagarna måste få möjligheten att göra sitt jobb. Idag går brottslingar allt för ofta fria för att kryphål i vårt rättssystem gör att kriminella kan verka fritt i Sverige. Sverige måste ta lärdom av Danmark. Där döms gängkriminella till långa fängelsestraff. Det eskalerande våldet i Sverige måste få ett slut.

❌ Inför ett system med kronvittnen för att knäcka gängen genom att vända medlemmarna mot varandra.

❌ Inför rätten att använda anonyma vittnen specifikt för just grova brott där de finns risk för repressalier. Så att fler vågar vittna.

❌ Förändra omedelbarhetsprincipen så att den inte längre kan användas för att dölja sanningen genom att obstruera förundersökningar.

❌ Möjliggör att visst material undanhålls från misstänkta vid riktigt grova brott om risk finns att vittnen annars skulle skadas eller hotas.

❌ Och inför en ny brottsrubricering ”Hindrande av rättvisa”. Så att den som till exempel lämnar falska alibin under en förundersökning kan dömas till fängelse.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier

  • Följ oss på sociala medier: