• Styrelsen – Ledamöter

  Kontakta vår partiavdelning i AlvestaBli medlem idag.

  Postadress: KD Kristdemokraterna/Jessica Johansson – Engagatan 6 – 342 34 Alvesta
  Telefon: 070-5187585
  E-post: jessica.johansson@kristdemokraterna.se
  Bli medlem i KD Kristdemokraterna: https://kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/

  Vår styrelse:

  Jessica Johansson
  Ordförande, Gruppledare & Kampanjansvarig
  Politiska uppdrag:
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Kommunstyrelsen (Kommunalråd med ansvar för trygghet)
  Vice ordförande Alvesta Energi AB
  Ersättare Utbildningsnämnden
  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden
  Ersättare Allbohus fastighets AB
  Suppleant Alvesta kommunföretag

  Bengt Carlsson
  Vice ordförande

  Politiska uppdrag:
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ersättare Nämnden för myndighetsutövning

  Josefine Ljungqvist
  Webbansvarig

  Politiska uppdrag:
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ersättare Kommunstyrelsen
  Vice ordförande Omsorgsnämnden
  Ledamot Utbildningsnämnden
  Ersättare Patientnämnden (region)

  Åke Johansson
  Sekreterare
  Politiska uppdrag:
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Ledamot Nämnden för arbete och lärande
  Ledamot ARAB
  Nämndeman

  Erik Haraldsson
  Ledamot
  Politiska uppdrag:
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

  Göran Johansson
  Ledamot
  Politiska uppdrag:
  Ledamot Alvesta Utveckling AB

  Christer Brinkner
  Ledamot
  Politiska uppdrag:
  Ersättare Kultur & Fritidsnämnden
  Ersättare Omsorgsnämnden