• Styrelsen – Ledamöter

  Kontakta vår partiavdelning i AlvestaBli medlem idag.

  Postadress: KD Kristdemokraterna/Jessica Johansson – Trädgårdsgatan 8 – 342 30 Alvesta
  Telefon: 070-5187585
  E-post: jessica.johansson@kristdemokraterna.se
  Webbplats: www.alvesta.kristdemokraterna.se
  Bli medlem i KD Kristdemokraterna: https://kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/

  KD Kristdemokraterna i Alvestas nya Partiavdelningsordförande presenterar sig:

  Hej!
  Jag är KD Kristdemokraterna i Alvestas nya ordförande. Vill börja med ett stort tack till alla i vår styrelse och våra medlemmar som givit mig detta förtroende.
  Mitt mål är att föra KD Kristdemokraternas politik vidare i god och trevlig anda och ser fram emot att få fortsätta vårt fina samarbete med våra Allianskollegor i Moderaterna och Liberalerna.
  Framförallt skall vi föra en politik som gynnar våra kommuninvånare, våra företag, skolor, äldrevården och dess personal.
  KD Kristdemokraterna i Alvesta planerar att tillsammans med våra Allianskollegor personligen besöka så många platser som möjligt i vår kommun bl.a. inom äldrevården, skolorna, företagen m.m.
  Mina mål är att ta reda på vad som behöver förbättras inom vår kommun och i så fall vad vi kan bidraga med från Kristdemokraterna i Alvesta.
  Lite stolpar från mina mål:
  • Förbättra inom omsorgen/äldrevården/psykisk ohälsa och dess personal – hjälpmedel som behövs för att förbättra för de äldre och personalen som t.ex. takliftar m.m. skall behovsprövas och sen snabbt behandlas inom kommunen – ge vårdyrket bättre status.
  • Alla äldre skall känna sig trygga och inte ensamma och få bra hjälp och vård.
  • Utveckla och förbättra vårt trygghetsboende i vår kommun.
  • De äldre som har hemtjänst skall ha så få undersköterskor/sköterskor som möjlig som kommer hem till dem så det kan bli en bättre personlig kontakt mellan människan och personalen som kommer och hjälper till. Viktigt med en bra relation mellan båda parter.
  • Trygg skola utan mobbning – god och nyttig skolmat – trygg arbetsmiljö för våra lärare.
  • De elever som behöver hjälp i skolarbetet skall få det tidigt – inga lärarlösa lektioner.
  • En regionsfråga men som jag vill ta upp är: Inga hyrläkare på våra Vårdcentraler – endast fastanställda läkare. Inte stänga Vårdcentaren på sommaren i Moheda.
  • Vill göra det mysigt i våra centrum i Alvesta – Moheda och Vislanda och med bra belysning så folk vågar gå ut på kvällarna.
  Detta är lite av mina hjärtefrågor men till sist vill jag säga att mitt stora mål är att se till att vår kommun skall vara så trygg – trevlig och säker som det bara går att leva och bo i.
  Jessica Johansson Ordförande KD Kristdemokraterna i Alvesta
  Vår nya styrelse:

  Jessica Johansson
  Ordförande.
  Ersättare Kultur/fritid.
  Ordinarie distriktsstämmoombud.
  Nomineringskommittén.
  Mail: jessica.johansson@kristdemokraterna.se
  Mobil: 070-5187585

  Bo Hasselquist
  Gruppledare.
  Ordinarie distriktsstämmoombud.
  Webbansvarig/Webbredaktör.
  Sekreterare.
  Ordförande nomineringskommittén.
  Valberedningen.
  Suppleant i Alvesta Utveckling AB.
  Mail: bo.hasselquist@kristdemokraterna.se
  Mobil: 0766–550077 och 0768–303030

  Ulrika Stark
  Kassör
  Mail: ulrika.magdalena@gmail.com

  Christer Brincner
  vice Ordförande.
  Ordförande i Kommunfullmäktige.
  Ersättare i kommunstyrelsen.
  2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
  Mail: christerbrincner@spray.se
  Mobil: 0733-421552

  Sten-Åke Carlsson
  Ordinarie i Samhällsbyggnadsnämnden.
  Ersättare i nämnden för myndighetsutövning
  Alvesta Renhållnings AB Skatelöv bygdegård.
  Ordinarie i kommunfullmäktige.
  Ersättare distriktsstämmoombud.
  Valberedningen sammankallande.
  Mail: sten-ake@csteknik.com

  Ann Christin Hasselquist
  Ledamot.
  Ersättare distriktstämmoombud.
  Mail: anki.hasselquist@telia.com
  Mobil: 0738–443434

  Roxana Sepulveda
  Ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden.
  Ordinarie distriktsstämmoombud.
  Mail: roxana.sepulveda.gonzalez@alvesta.se

  Åke Johansson
  Nämndeman och ersättare i arbete och lärande.
  Ersättare distriktsstämmoombud.
  Mail: akejohan53@gmail.com

  Karl-Johan Kronström
  Ersättare i kommunfullmäktige.

  Hej alla KD vänner och tack för förtroendet att få arbeta som Gruppledare för KD Kristdemokraterna i Alvesta. Har som mål att tillsammans med våra partikamrater föra fram KD,s politik i Alvesta kommun och framför allt få in nya unga styrelsemedlemmar som så småningom kan ta över och leda KD in i framtiden. Är mycket glad över att vi fått en ung kvinna som Partiavdelningsordförande – Jessica Johansson – och även en ung kvinna på kassörsposten – Ulrika Stark – och vi har ytterligare en ung kvinna på gång som jag kommer presentera lite senare.
  Kommer även att se till att vi i KD Alvesta fortsätter vårt fina Allianssamarbete med Moderaterna och Liberalerna i Alvesta kommun som fungerar alldeles utmärkt idag och vi skall tillsammans se till att detta fortskrider.
  Just nu är vi igång med att planera inför kommande val. Vi håller på med att spela in en film med vår Ordförande Jessica Johansson där hon presenterar viktiga frågor som berör våra kommuninvånare. Fler inspelningar är inplanerade och kommer att visas allt eftersom de är klara.
  Detta var lite försmak på vad som komma skall och Ni kan även läsa mer om oss på denna hemsida.
  Bo Hasselquist – Gruppledare KD Kristdemokraterna i Alvesta