• Juniavtalet

    Bild på loggor för SD, M och KD med texten Juniavtalet - ett samarbetsavtal för Blekinge
    Region Blekinge står inför ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Fullmäktige beslutade att gå in i 2023 med ett budgetunderskott och under våren har detta dubblerats. Utmaningarna för Blekinge som län är flera. Befolkningen minskar och allt färre unga ska försörja allt fler äldre. Kompetensbrist råder inom såväl näringslivet som inom vården och vi befinner oss i det mest osäkra säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.
    Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är överens om att ta ett gemensamt ansvar för den negativa ekonomiska utvecklingen som just nu sker i Region Blekinge. Genom en stabil majoritet i regionfullmäktige och en bred politisk samsyn kan vi skapa fokus och arbetsro istället för det osäkra parlamentariska läge som har rått sedan valet 2022.
    Vi är överens om ett brett politiskt program om 80 punkter för att få ekonomin i balans och skapa en mer effektiv organisation där Blekinges patienter får god vård inom rimlig tid och där personalen trivs.