• Juniavtalet

  Bild på loggor för SD, M och KD med texten Juniavtalet - ett samarbetsavtal för Blekinge
  Region Blekinge står inför ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Fullmäktige beslutade att gå in i 2023 med ett budgetunderskott och under våren har detta dubblerats. Utmaningarna för Blekinge som län är flera. Befolkningen minskar och allt färre unga ska försörja allt fler äldre. Kompetensbrist råder inom såväl näringslivet som inom vården och vi befinner oss i det mest osäkra säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är överen...
 • KD lämnar styret i Region Blekinge

  KD i Blekinge har vid sitt distriktsstyrelsemöte i Sölvesborg den 24 maj beslutat att gå i opposition i Regionfullmäktige. Att vi väljer att lämna regionstyret beror på att vi inte längre anser oss kunna få igenom vår politik inom ramen för styret. Det handlar bl a om att vi vill verka för privata alternativ inom barn och ungdomspsykiatrin i Hälsovalet i syfte att minska köerna vilket var ett av våra vallöften. Detta har vi inte fått gehör för av våra samarbetspartners. Vi har ett ansvar fö...
 • KD i Region Blekinge presenterar sitt valmanifest

  Bild med de fyra kandidaterna till Regionfullmäktige 2022

  KD I REGION BLEKINGE VILL AVSKAFFA OSS SJÄLVA!

  Den viktigaste frågan för Kristdemokraterna inför valet den 11 september är frågan om att reformera sjukvården. Vi anser att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation för att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ vård och i tid. Vi vill därför skapa ett nationellt system för sjukvården där dagens 21 regioner ersätts av 6 sjukvårdsområden för att få till en mer jämlik vård...