Årsmöte 2020 KD Botkyrka

Den 5 februari hade Kristdemokraterna i Botkyrka årsmöte. Inbjuden som gästtalare var Eva Von Wowern, ombudsman för Kristdemokraterna i region Stockholm. Hon talade bl.a. om strategi för valet 2022, men också om partidistriktets arbete med utbildningar för partiavdelningarna, sammanhållning och om den stora ökningen av medlemmar till Kristdemokraterna under de senaste åren.

Läs mer


Verksamhetsbesök i Alby och Fittja

Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik – och fastighetsnämnden besöker tillsammans med förvaltningsdirektör Mikael Henning Alby Gård och Strandängsgården i Fittja. Verksamheterna är några i en lång rad som besökts hittills och målet är att besöka alla fastigheter där kommunen har verksamhet inom teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde. 

Läs mer


Mittenmajoritetens Budget 2020

Mittenmajoritetens Mål och Budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.
Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma Politiska Plattform för Botkyrka 2019 – 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 – 2022.

Läs mer


Invigning av Tunängen

Idag var det äntligen dags för invigning av den första färdigställda nyrenoverade delen av Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba. Kommunalråd Stefan Dayne (kd), ordförande för tekniska nämnden fanns på plats och var en av de som höll tal och önskade att alla äldre och personal ska trivas i de fina och rymliga lokalerna. 

Läs mer


Dagvattenparker i Fittja och Alby

För att behålla den goda vattenkvaliteten i östra Mälaren har tekniska nämnden i Botkyrka tidigare beslutat att dagvattnet i norra Botkyrka ska renas i så kallade dagvattenparker. Det betyder att vattnet renas i dammar och våtmarker. Dagvattenparker med dammar och grönytor kommer att byggas i Fittja och Alby i två etapper under 2020-2021.

Läs mer


Medlemskväll KD Botkyrka

Den 28 augusti bjöd Botkyrka partiavdelning in till medlemskväll i Folkets Hus i Hallunda och en skara nya och gamla medlemmar samlades för att äta gott, mingla och lyssna och ställa frågor till riksdagsledamot Désirée Pethrus.

Läs mer


Fler valmöjligheter i hemtjänsten

Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten i Botkyrka ser också problemen. I den Politiska plattformen Mittenmajoriteten tog fram tidigare i år, beskrivs 8 problem. Ett av problemen handlar om att alla Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg.

Läs mer


Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022

Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

Läs mer


Familjecentraler i Botkyrka på gång!

Företrädare från Socialnämnden i Botkyrka kommun har träffat företrädare från Region Stockholm för att diskutera möjligheten till att etablera familjecentraler i kommunen. I februari mötte Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden i Botkyrka m.fl. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. 

Läs mer


Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Läs mer