• Kalendarium KD Botkyrka 2021

  Januari
  11 Kommunstyrelse
  13 Sammanträde partiavdelningens styrelse
  Februari
  1 Kommunstyrelse
  10 Partiavdelningens Årsmöte Digitalt
  24 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  24 Sammanträde Förtroendegruppen
  24 Sammanträde Partiavdelningens styrelse
  25 Kommunfullmäktige
  Mars
  8 Kommunstyrelse
  13 Ordinarie Partidistriktsårsmöte
  24 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  24 Sammanträde Förtroendegruppen
  24 Sammanträde Partiavdelningens styrelse
  25 Kommunfullmäktige
  April
  12 Kommunstyrelsen
  28 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  28 Sammanträde Förtroendegruppen
  28 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  29 Kommunfullmäktige
  Maj
  3 Kommunstyrelse
  26 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  26 Sammanträde Förtroendegruppen
  26 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  27 Kommunfullmäktige
  Juni
  7 Kommunstyrelsen
  21 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  21 Sammanträde Förtroendegruppen
  21 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  22 Kommunfullmäktige
  Juli
  4 Kristdemokraternas dag i Almedalen
  Augusti
  Sommaruppehåll
  September
  6 Kommunstyrelse
  29 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  29 Sammanträde Förtroendegruppen
  29 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  30 Kommunfullmäktige
  Oktober
  4 Kommunstyrelse
  27 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  27 Sammanträde Förtroendegruppen
  27 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  28 Kommunfullmäktige
  29 Kommunstyrelsen – Beslut om Mål och budget
  November
  12-14 Riksting 2021 Norrköping
  22 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  22 Sammanträde Förtroendegruppen
  22 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  25 Kommunfullmäktige – Budgetdebatt heldag
  29 Kommunstyrelse
  December
  15 Sammanträde Kommunfullmäktigegruppen
  15 Sammanträde Förtroendegruppen
  15 Sammanträde Partiavdelningens Styrelse
  16 Kommunfullmäktige