• Förtroendevalda

  Stefan Dayne – Gruppledare och Kommunalråd:
  Ordförande i Tekniska nämnden
  Kommunstyrelsen – led
  Kommunfullmäktige – led
  KF:s valberedning – v. ordf.
  Investeringsberedningen – v. ordf.
  Utskott Botkyrka som plats – led
  Dialogkommissionen – led
  Botkyrka stadsnät AB – ordf.
  SRV återvinning AB – supp
  Södertörns brandförsvarsförbund – ers
  Syvab – led

  Yusuf Aydin – Partiavdelningens ordförande
  1:e v. ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden
  Kommunstyrelsen – ers
  Kommunfullmäktige – led
  Kultur- och fritidsnämnden – led
  MKC – led
  AB Botkyrkabyggen – led

  Youssef Bchara
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden – ers

  Charlotta Bergheden
  Socialnämnden – ers

  Aday Bethkinne
  Kommunfullmäktige – led
  Utbildningsnämnden – ers
  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden – led

  Caroline Blom
  1:e v. ordf. i Socialnämnden
  Kommunstyrelsen – ers
  Kommunfullmäktige – led
  Utskott Botkyrka som org. – led

  Bo Claesson
  Utbildningsnämnden – led
  Valnämnden – led
  Näringslivsrådet – led
  Södertörns fjärrvärme AB – supp

  Mariam Danho
  Vård- och omsorgsnämnden – ers

  Aram El Khoury
  1:e v. ordf. i Vård- och omsorgsnämnden
  Kommunfullmäktige – led
  Funktionsrättsrådet – ordf
  Upplev Botkyrka AB – led
  Hågelbyparken AB – led

  Donald Eriksson
  Kommunens revisorer – led
  Söderenergi AB – rev. supp

  Samer Fendukly
  Tekniska nämnden – ers

  Camilla Frejman
  Kultur- och fritidsnämnden – ers
  Valnämnden – ers

  Gabriel Khalaf
  Södertörns Tingsrätt – nämndeman

  Leena-Karie Zetterlund Nilsson
  Kommunfullmäktige – ers
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden – led
  Fairtrade City – led
  Södertörns Tingsrätt – nämndeman

  Leif Nilsson
  Södertörns Tingsrätt – nämndeman
  Botkyrka stadsnät AB – supp

  Markus Rydell
  Kommunfullmäktige – led

  Necati Sertcanli
  Botkyrkabyggen – supp

  Mary-Anne Svensson
  Socialnämnden – ers
  Vuxenutskottet – ers

  Sabri Touma
  Arbetsmaknads- och vuxenutbildningsnämnden – ers

  Eber Vikström
  Kommunfullmäktige – ers
  Socialnämnden – ers
  Barnutskottet – led
  Brottsförebyggande rådet – led
  Rådet för civilsamhällesfrågor – led

  Ara Yanekian
  Samhällsbyggnadsnämnden – ers

  Ebtesam Zino
  Kommunfullmäktige – ers
  Vård- och omsorgsnämnden – ers
  Södertörns Tingsrätt – nämndeman