Årsmöte 2020 KD Botkyrka

Den 5 februari hade Kristdemokraterna i Botkyrka årsmöte. Inbjuden som gästtalare var Eva Von Wowern, ombudsman för Kristdemokraterna i region Stockholm. Hon talade bl.a. om strategi för valet 2022, men också om partidistriktets arbete med utbildningar för partiavdelningarna, sammanhållning och om den stora ökningen av medlemmar till Kristdemokraterna under de senaste åren.

Läs mer

Verksamhetsbesök i Alby och Fittja

Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik – och fastighetsnämnden besöker tillsammans med förvaltningsdirektör Mikael Henning Alby Gård och Strandängsgården i Fittja. Verksamheterna är några i en lång rad som besökts hittills och målet är att besöka alla fastigheter där kommunen har verksamhet inom teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde. 

Läs mer

Mittenmajoritetens Budget 2020

Mittenmajoritetens Mål och Budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.
Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma Politiska Plattform för Botkyrka 2019 – 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 – 2022.

Läs mer

Invigning av Tunängen

Idag var det äntligen dags för invigning av den första färdigställda nyrenoverade delen av Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba. Kommunalråd Stefan Dayne (kd), ordförande för tekniska nämnden fanns på plats och var en av de som höll tal och önskade att alla äldre och personal ska trivas i de fina och rymliga lokalerna. 

Läs mer