Invigning av Tunängen

Idag var det äntligen dags för invigning av den första färdigställda nyrenoverade delen av Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba. Kommunalråd Stefan Dayne (kd), ordförande för tekniska nämnden fanns på plats och var en av de som höll tal och önskade att alla äldre och personal ska trivas i de fina och rymliga lokalerna. 

Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby

För att behålla den goda vattenkvaliteten i östra Mälaren har tekniska nämnden i Botkyrka tidigare beslutat att dagvattnet i norra Botkyrka ska renas i så kallade dagvattenparker. Det betyder att vattnet renas i dammar och våtmarker. Dagvattenparker med dammar och grönytor kommer att byggas i Fittja och Alby i två etapper under 2020-2021.

Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka

Den 28 augusti bjöd Botkyrka partiavdelning in till medlemskväll i Folkets Hus i Hallunda och en skara nya och gamla medlemmar samlades för att äta gott, mingla och lyssna och ställa frågor till riksdagsledamot Désirée Pethrus.

Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten

Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten i Botkyrka ser också problemen. I den Politiska plattformen Mittenmajoriteten tog fram tidigare i år, beskrivs 8 problem. Ett av problemen handlar om att alla Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg.

Läs mer