Fler valmöjligheter i hemtjänsten

Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten i Botkyrka ser också problemen. I den Politiska plattformen Mittenmajoriteten tog fram tidigare i år, beskrivs 8 problem. Ett av problemen handlar om att alla Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg.

Läs mer

Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022

Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!

Företrädare från Socialnämnden i Botkyrka kommun har träffat företrädare från Region Stockholm för att diskutera möjligheten till att etablera familjecentraler i kommunen. I februari mötte Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden i Botkyrka m.fl. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. 

Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Läs mer