Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022

Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!

Företrädare från Socialnämnden i Botkyrka kommun har träffat företrädare från Region Stockholm för att diskutera möjligheten till att etablera familjecentraler i kommunen. I februari mötte Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden i Botkyrka m.fl. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. 

Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år

I Botkyrka ska man kunna åldras tryggt. Nu tillsätter mittenmajoriteten en politisk arbetsgrupp för att ta fram en Bostadsgaranti för alla över 70 år i Botkyrka.

Botkyrka är mitt i en stor utveckling. Mittenmajoriteten (s, kd, mp, l och c) har som ambition att stärka denna utveckling. En viktig del är att man i Botkyrka ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv. Mittenmajoriteten har tidigare meddelat att vi ska skapa en bostadsgaranti för ungdomar i Botkyrka. Nu går vi vidare och meddelar att en bostadsgaranti för äldre över 70 år också ska tas fram.

Läs mer