Familjecentraler i Botkyrka

Vi kristdemokrater har under lång tid drivit frågan om att införa familjecentraler i Botkyrka. Den nya Mittenmajoriteten, där Kristdemokraterna ingår, lägger nu kommunala arbetsresurser på att i dialog med landstinget se till att familjecentraler öppnas i hela Botkyrka. Nu arbetar vi vidare för att stärka familjerna!

Läs mer

Budget 2019

Vi i Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) presenterar nu vår första gemensamma budget, för utvecklingen av Botkyrka. I budget för 2019, med plan till 2022, startar ett arbete med fokus på att utveckla välfärden, skolan och omsorgen och att bygga det hållbara Botkyrka. Samtidigt startar ett arbete med att se igenom hela den kommunala organisationen och påbörjar förberedelserna för ny politik för Botkyrka. Läs mer

Kristdemokraterna vill ta ansvar för Botkyrka

När valresultatet fastställts för kommunvalet i Botkyrka konstaterades att den sittande majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte längre har mandat nog för att bilda egen majoritet i kommunfullmäktige, då det krävs 38 mandat. En period med intensiva samtal har därför förts mellan olika partier i kommunfullmäktige i olika konstellationer, om eventuell samverkan för att bilda en stark demokratisk majoritet som kan ta ansvar för Botkyrka.

Läs mer

Vad är trygghet för dig?

Botkyrka ska vara en trygg kommun att växa upp och leva i, och där människor vågar röra sig fritt. För oss kristdemokrater handlar trygghetsarbete om många olika saker, både omedelbara och långsiktiga brottsförebyggande insatser. Tillsammans skapar vi ett tryggt samhälle med sammanhållning.

läs mer nedan om våra förslag

Läs mer