Årsmöte 2021 KD Botkyrka

Den 10 februari kl. 19.00 har Kristdemokraterna i Botkyrka digitalt årsmöte. På grund av pandemin sker årsmötet online. Kontakta politisk sekreterare Caroline Blom och anmäl intresse för deltagande senast den 8/2. 

Läs mer

Nu öppnar familjecentralerna i Fittja och Tullinge!

Familjecentraler är en hjärtefråga för oss Kristdemokrater som vi drivit länge och det är därför mycket glädjande att vi tillsammans med övriga partier i Mittenmajoriteten kunnat arbeta vidare med denna fråga och att kommunen nu i samverkan med regionen öppnat familjecentraler både i norra och södra Botkyrka. 

Läs mer

Ungas rätt till en fri och trygg framtid

I dessa tider av osäkerhet vill vi inget mer än att känna stabilitet. Att veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg som vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till starkare tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

Läs mer

För en starkare och tryggare äldreomsorg

För oss kristdemokrater är det oerhört viktigt att bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik. 

Läs mer