Ungas rätt till en fri och trygg framtid

I dessa tider av osäkerhet vill vi inget mer än att känna stabilitet. Att veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg som vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till starkare tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

Läs mer

För en starkare och tryggare äldreomsorg

För oss kristdemokrater är det oerhört viktigt att bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik. 

Läs mer

Folkmordet på kristna 1915

2014 lämnade Kristdemokraterna i Botkyrka motionen ”Uppmärksamma 100 års-minnet av folkmordet på kristna” i kommunfullmäktige. Detta är en hjärtefråga för oss kristdemokrater och vi har arbetat vidare med frågan om folkmordet 1915 inom Mittenmajoriteten. Med anledning av detta kommer nu Mångkulturellt centrum under november och fram till den 11 december att samla in berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten, såsom t.ex. folkmordet på kristna 1915. Vi får aldrig glömma. 

Läs mer

En skola där ingen lämnas efter

Som en del av den styrande Mittenmajoriteten är det viktigt för oss i Kristdemokraterna att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen potential. Vi ska ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är otroligt viktigt för oss att också främja en politik som ger familjen stöd och mer tid tillsammans.

Läs mer