• Valmanifest 2022-2026

  MED HJÄRTA FÖR BOTKYRKA

  Ökad trygghet och valfrihet – Framtidens utmaningar för Botkyrka
  Allt är inte politik. Allt ska inte vara politik.

  Vi kristdemokrater presenterar i detta manifest hur vi vill vara med och ge människor ökad makt över sina liv, minska politikens pekpinnar och ge medborgarna ansvar över sina liv. Människor växer med förtroende – så vill vi också att politiken ska spegla människors förmåga till eget ansvar och ökad valfrihet.

  Vi kristdemokrater vill vara med och förbättra människors vardag. Vi vill ge enskilda och familjer mer att säga till om. Vi vill vara med och forma Botkyrka till en kommun där man stöttar familjer. Det finns ingen bättre förebyggande insats, ingen bättre stödresurs och ingen bättre vägledare än närvarande och kärleksfulla föräldrar. Trygga familjer ger trygga barn.

  Vi vill skapa ett samhälle som håller ihop. Där vi inte lever bredvid varandra utan med varandra. Därför menar vi på att det är viktigt att samhället markerar vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Men det handlar också om att visa vilka vägar det finns in i samhället. Det krävs kraftfulla insatser för att bekämpa kriminaliteten där allt fler unga rekryteras. Insatserna måste vara långsiktiga, uthålliga och kombineras med effektiva förebyggande åtgärder.

  Kristdemokraterna vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Varje människa är unik och född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Solidaritet med svaga och förtryckta och ansvarigt förvaltande av växter, djur och natur är grundläggande när vi kristdemokrater formar vår kommunpolitik.

  Kommunerna har från staten fått ansvar för allt fler områden. Kristdemokraterna tycker att det är en riktig utveckling. Naturligtvis finns det en gräns för det. Vissa frågor är nationellt övergripande och bör beslutas av Sveriges riksdag. Huvudinriktningen ska dock vara att det som bäst kan beslutas på lokal nivå också ska beslutas där.

  Medborgarperspektivet ska alltid vara utgångspunkten för politiken i Botkyrka. Vid all kommunal planering ska medborgaren sättas i centrum. Den kommunala verksamheten är till för medborgarna. Inte tvärtom. Medborgarna ska också garanteras insyn i den kommunala verksamheten.

  Stor öppenhet ska råda för initiativ från medborgare, personal, föreningar. församlingar och andra som vill starta förskolor, äldreboenden med mera. En mångfald av utförare är viktig liksom möjligheten till “eget val”, både för att tillfredsställa olika önskemål och behov samt för att utveckla och förnya verksamheterna.
  Det övergripande målet är att Botkyrka kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun i Stock-holmsregionen, dit människor vill flytta och verka i.

  Läs Valmanifestet  2022-2026 för KD Botkyrka i sin helhet:

  Valmanifest 2022-2026 KD Botkyrka