• Engagera dig

    Vill du vara med och påverka politiken i Håbo och i Sverige! Gå med som medlem. Gå in på kd.nu/blimedlem och bli medlem

    Vår medlemsavgift är 200 kr per år.

    Kristdemokraterna i Håbo.