• Engagera dig

    Vill du vara med och påverka politiken i Håbo och i Sverige! Gå med som medlem. Gå in på kristdemokraterna.se och öppna fliken engagera dig och fyll i namn och mejladress.

    Vår medlemsavgift är 150 kr för enskild medlem och 250 kr för en familj. Plusgirokonto 191807-7 Kristdemokraterna i Håbo.