• Fred Rydberg

   

  Mitt namn är Fred Rydberg jag har varit aktiv i politiken sedan 2005.

  Jag sitter i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsen. Jag är också gruppledare i Kristdemokraterna här i Håbo. Sedan har jag några mindre uppdrag som kommunens representant i Sveriges Ekokommuner samt i Östra Sveriges luftvårdsförbund.

  Jag har alltid varit intresserad av politik men mitt engagemang startade genom att jag tycker att familjerna måste få bestämma mer över sina egna barn. När samhället vill styra barnen redan från 1 års ålder är det inte en utveckling som jag vill se. När man behöver hjälp med barnomsorgen skall det finnas flera alternativ att välja mellan liksom när det gäller skolan.

  Min hjärtefråga har annars varit miljön. Vi har en jord att förvalta till kommande generationer. Vi måste se till att den blir så giftfri som möjligt och att ett kretsloppstänkande präglar allt vi gör. Vi kan inte förbruka mer än vad jorden kan producera. Klimatet, biologisk mångfald är viktiga frågor som engagerar mig.

  Jag har arbetat som lärare sedan 1978 och har avslutat min karriär 2021. Jag är också ordförande i en kristen församling. Min tid går nu åt till ideellt arbete i politiken och kyrkan med mera.