• Vill se ett fortsatt hållbart Håbo växa fram

    KD har många prioriterade frågor. Dit hör definitivt vården och de äldres villkor, för att inte tala om trygghetsfrågor. Fred Rydberg är partiets förstanamn till kommunfullmäktige inför höstens val. Han berättar här engagerat om sin väg in i KD och vilka frågor som han själv brinner för.

    – Jag har alltid varit politiskt intresserad. Vi pratade mycket politik i mitt föräldrahem. Min pappa var aktiv socialdemokrat, vi barn drog olika slutsatser. Ett par drog åt vänster. Själv landade ja...