• Öppet brev till partiledarna om mäns våld mot kvinnor

  Mäns våld mot kvinnor har ännu en gång hamnat i fokus, nu utifrån den tragiska bakgrunden fem kvinnor mördats de senaste tre veckorna av män som de haft en relation med. Att flera partiledare och politiska företrädare uppmärksammar detta är naturligtvis bra. Att jämställdhetsministern meddelat att hon ska bjuda in partiledarna till gemensamma samtal är också bra. Men vad som verkligen behövs är konkret handling och det behövs nu.

  På torsdag ska justitieutskottet i riksdagen behandla förslag på åtgärder mot våldsbrott och för brottsoffer. Det är ett omfattande betänkande men på följande sju punkter finns skarpa åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor.

  • våld i nära relation
  • hedersbrott
  • kontaktförbud ska användas i fler fall
  • stärkt stöd till brottsoffer
  • höjd avgift till brottsofferfonden
  • automatisk utbetalning av skadestånd
  • översyn av skadeståndsnivåerna

  Det här är förslag som de partier som nu med rätta höjer röstläget för att bekämpa detta våld borde ställa sig bakom. Kommer regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, stödja dessa på torsdag för det som kan bli ett första paket av sju punkter för kvinnofrid.

  Men inte heller detta räcker. Det behöver genomföras ytterligare åtgärder. Jämställdhetsministern har aviserat ett möte med partiledarna. Om det är ett möte som är ämnat att diskutera och förhandla konkreta åtgärder så kommer vi gärna. Vi noterar att regeringen aviserat mötet genom jämställdhetsministern. Vi anser att även justitieministern bör delta i sådana överläggningar. I det aviserade partiledarmötet förväntar vi oss att möta regeringsrepresentanter med ett tydlig mandat att förhandla. Inför mötet tar Kristdemokraterna med sig följande lista över förslag. Finns andra och fler förslag är det naturligtvis bra. Men Kristdemokraternas utgångspunkt och krav på ett partiledarmöte är att vi möts redo att konkret agera inte bara föra samtal. Det är vår skyldighet mot Sveriges många våldsutsatta kvinnor.

  Kristdemokraternas kräver:

  • Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud.
  • Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag.
  • Fler fängelseplatser – om gärningsmän går fria får inte kvinnor vare sig upprättelse eller trygghet
  • Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning
  • Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud
  • Särreglera hedersbrott i brottsbalken
  • Ökade medel till kvinnojourerna

  Ebba Busch
  Partiledare, Kristdemokraterna

  Andreas Carlson
  Rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna