• Politik i riksdagen

  Våra viktigaste frågor: Trygghet, vård, och att hela Sverige ska fungera

  Redo att bekämpa brotten

  En av statens viktigaste grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi utbilda och anställa fler poliser. Polisen ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott så måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. Det är det enda rimliga. Ändå är det inte alltid så i Sverige.

  För att förbättra tryggheten vill vi:

  • Förebygga brott genom att stötta familjer. Alla kommuner ska hjälpa föräldrar som behöver stöd.
  • Skärpa straffen. Grova brottslingar ska sitta i fängelse under lång tid så de inte kan begå nya brott.
  • Sverige behöver 10 000 fler poliser. Höj lönen så fler stannar. Avlasta dem så de kan bekämpa brott.
  • Slopa straffrabatterna. Idag finns åldersrabatt, mängdrabatt och många fler. De behöver avskaffas.
  • Slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. Inför anonyma vittnen och preventiv avlyssning.
  • Stoppa stöldligorna. Mellan 50 och 90 procent av allt stöldgods förs utomlands. Stärk tullen och gränskontrollen.
  • Motverka våldsbejakande islamism och hedersbrott.

  Redo att kapa vårdköerna

  Vårdköerna är rekordlånga. De har förvärrats av pandemin, men redan före dess hade de fördubblats under Stefan Löfvens regering. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862.

  Istället för 21 olika regioner vill vi införa ett nationellt vårdsystem som våra grannländer redan gjort. Under tiden det sker, vill vi inrätta en nationell vårdförmedning som hjälper människor att få vård i en annan region, om du har väntat för länge i din egen.

  För att förbättra vården vill vi:

  • Låta staten ta över ansvaret för vården. 21 olika regioner fungerar inte längre.
  • Sveriges regering måste tillsätta stora resurser och fokusera på att beta av vårdköerna.
  • Sverige behöver fler vårdplatser. Vi vill införa en ersättning till de sjukhus som klarar målen.
  • Inför en nationell vårdförmedling för att snabbt börja komma tillrätta med vårdköerna.
  • Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på en namngiven läkare.
  • Flera åtgärder för en förbättrad förlossnings- och eftervård.

  Hela Sverige ska fungera

  Det ska vara möjligt att leva både i och utanför de stora städerna. Oavsett var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, betala elen och få hjälp av polisen. Vi kallar det hjärtlandet. De stora delar av landet som ofta glöms bort vid politiska beslut. Hjärtlandet är inte en semesterplats. Det är en levande, företagsam del av Sverige. Målet för vår politik är det gemensamma bästa. Det innebär att hela landet ska fungera.

  För att förbättra hjärtlandet vill vi:

  • Sänka skatten och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält.
  • Sverige behöver sina jordbruk och sina gröna näringar för att öka självförsörj- ningsgraden.
  • Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott till minst ett års fängelse.
  • Vi vill se fler poliser på landsbygden för att motverka långa utryckningstider.
  • Fixa svenska vägar, inte minst för att kunna undvika hastighetssänkningar.
  • Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande vårdcentraler.

  Vidareläsning:

  Om du vill läsa mer om den politik Kristdemokraterna bedriver på riksnivå, besök gärna kristdemokraterna.se