• Satsning på Hällaryds skola och förskola

  I onsdags kom ett mycket glädjande och efterlängtat beslut då vi tillsammans med M och SD i kommunen presenterade en stor satsning på Hällaryds skola och förskola.

  Under en 4-årsperiod kommer ny-, till- och ombyggnationen ske i etapper för att ha så liten påverkan på verksamheten som möjligt. Det kommer totalt sett att handla om strax under 80 miljoner kr och efter avslutat arbete visar kalkylerna en beräknad effektivisering på drygt 1 miljon om året.

  Projektet kommer att ge änd...

 • Ibland hjälper ett vänligt ord

  Den ofrivilliga ensamheten är idag ett djupt rotat problem som drabbar många svenskar runt om i landet. Karlshamn är givetvis inget undantag och medan det pågår nationella utredningar och åtgärder så är det vår uppgift inom lokalpolitiken att se över möjligheterna för just vår stad.

  Vi kristdemokrater lägger en stor vikt i människans behov av gemenskap och kontakt med andra och håller just nu på att arbeta med frågan. För bara någon vecka sedan besökte bland annat våra representanter D...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...