• Politik i kommunen

    Kristdemokraterna i Karlshamn ingår sedan valet 2022 i Karlshamnslaget tillsammans med kommunens Moderater och Sverigedemokrater. Efter över 100 år av ett socialdemokratiskt styre sker nu stora förändringar lokalt.

    Hela Karlshamnslaget, med ett starkt inslag av kristdemokratiskt inflytande, lägger stort fokus på kärnverksamheten bestående av skolan, omsorgen och vården. Utöver detta arbetar vi hårt för att på bästa sätt förvalta skattebetalarnas pengar både ansvarsfullt och effektivt. Att få ordning på Karlshamns ekonomi kommer att ta tid, men redan nu kan vi se en positiv utveckling samtidigt som vi presenterat en skatteåterställning för 2024 med 10 öre.