• Teknik-, digitaliserings och jävsnämnden

    Lennart Ung – Ledamot

    Rickard Lundberg – Ersättare