• Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

    Dan Munther – Vice ordförande

    Estelle Nerö – Ersättare