• Ordförandebrev – Maj 2023

  Bästa Seniorvän!

  Äntligen får vi känna av försommarens ljuva dagar! De allt längre dagarna ger hopp om att sommaren kommer till oss också i år. Samtidigt blir vi genom nyhetssändningarna medvetna om vår sargade värld. Fred och frid på vår jord är vår bön.

  För Kristdemokraterna har det varit en komplicerad period. Våra ovänner har inte försummat att ge oss kritik. Likt värmen och solen kommer på våren får vi uppleva att de politiska vindarna börjar vända. Vi upplevde det under Seniortinget och KD-dagarna i april i Örebro. Efter att ha lyssnat på Ebba Buschs inledningstal kan ingen tvivla på vart vi är på väg. Intrycket förstärktes av Jakob Forssmeds insats i Agendas partiledardebatten i början av maj.

  Lagom till Seniortinget och KD-dagarna kom ett nytt nummer av Senior Aktuell ut. Sprid gärna tidningen till vänner och bekanta. ”Digitalisering – på gott och ont” är rubriken på första sidan. Det var också ett ämne som vi gick lite djupare in på Seniortingets seminarium. Civilminister Erik Slottner menade att digitaliseringens samhällsvinster är enorma men vi får inte bortse från de problem som den medför. Bedrägeribrotten är ett av de mest omfattande brotten idag. Därför måste både lagstiftningen och bankernas ansvar ses över.

  I november i år är det dags för Riksting i Helsingborg. En viktig samling då partiets framtida kurs läggs fast. Ca 400 motioner ska avhandlas. Seniorförbundet bidrar med 7 motioner i för seniorerna aktuella ämnen. I början av juni har partistyrelsen ett viktigt sammanträde. Då ska beslut fattas om svar på de flesta motionerna. Tillsammans med 1.e vice förbundsordföranden Birgitta Södertun ska jag kämpa för att få partistyrelsen att bifalla våra motioner.

  Med detta sommarbrev vill jag önska dig en fin sommar. Ta vara på den ljuvliga blomstertiden som den svenska sommaren ger oss!


  Lars O. Molin
  Förbundsordförande