11 hours ago

Hela Sverige ska kunna försvaras. Men Sveriges försvarsmakt är för liten för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi för överskådlig framtid befinner oss i.Den trygghet medborgarna i hela Sverige kan kräva i sitt dagliga liv, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose behovet av såväl inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.Vi kristdemokrater vill att försvarsanslaget höjs till 2 % av BNP. En stegvis höjning mot den nivån påbörjas snarast. För att det ska vara möjligt behöver vi byta regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Fastän vi har så fint kött i Sverige tvingas vi att importera. Vi är långt ifrån självförsörjande. Vår självförsörjningsgrad understiger 50 procent. Att jämföra med 80 procent i Finland. Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål.Livsmedelsberedskapen är en viktig fråga. Det förstod vi inte minst i inledningen av pandemin. Det är illa att den svenska nivån fortfarande är på bottennivåer. I en kris- eller krigssituation är hyllorna och lagren tömda på två dagar i Stockholm och i övriga Sverige på en vecka. I Finland kan man istället försörja sin befolkning med mat minst under ett halvår. Sverige är bara självförsörjande på morötter, mjöl och socker och kan erbjuda befolkningen en morotskaka. Finland kan i jämförelse erbjuda sin befolkning trerätters.Det är av yttersta vikt för hela vår nation att livsmedelsproduktionen ökar så vi har en livsmedelsberedskap värd namnet. Men för det så behöver Sverige en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Partiernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig mer än du tror. S satsade i förra valet 146 miljoner kronor, med ett stort bidrag från LO. Centern är, med 1,8 miljarder i kassan, ett av världens rikaste partier. De satsade 70 miljoner kronor i förra valet. I nästa val kämpar de rikaste partierna på samma sida. Det är bekymmersamt för oss som vill byta regering. Jämna ut de ekonomiska skillnaderna i politiken. Swisha KD för att byta regering. Swisha till: 1235157003Meddelande: VALFOND samt ditt namn och ort. Mer information om gåvor och fler sätt att ge:KD.nu/boostavalfonden ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Svensk vänster håller på att tappa greppet om jämställdhetsfrågorna. Det är ingen nyhet. När den kanske viktigaste frågan kommer på tal - våld mot kvinnor - var finns Sveriges feministiska regering då? Våldet mot kvinnor tar inte semester.Våldet mot kvinnor har ökat. Det gäller såväl antalet anmälda våldtäkter, våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet. Samtidigt är uppklarningsprocenten väldigt låg och mörkertalet stort.Det behövs en kraftsamling för att stoppa våldet mot kvinnor. Vi måste våga vända på alla stenar för att förebygga och skydda kvinnor mot våld. Det räcker inte bara med ord utan det behövs handling. Sverige behöver en ny regering.Några av våra förslag för att öka kvinnors trygghet:🟦 En nollvision införs mot våld i nära relationer.🟦 Fotboja bör alltid övervägas vid kontaktförbud även vid ordinärt kontaktförbud.🟦 Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse och annan överträdelse ska leda till fängelse i större utsträckning än idag.🟦 Fler fängelseplatser – om gärningsmän går fria får inte kvinnor vare sig upprättelse eller trygghet🟦 Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning🟦 Gemensam vårdnad eller umgängesrätt ska, som huvudregel, ej utdömas då det finns en dom om våld eller andra övergrepp inom familjen eller vid kontaktförbud🟦 Särreglera hedersbrott i brottsbalken🟦 Ökade medel till kvinnojourerna.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Vi ska aldrig glömma Utøya.För många är det bokstavligen omöjligt. Familjerna som förlorade sina barn. De överlevande som förlorade sina vänner och som idag fortfarande kämpar med den påverkan som terrorattentatet 22 juli 2011 hade på dem. För många är såren kvar, såväl fysiskt som psykiskt.En högerextremist sprängde Oslos regeringskvarter och dödade åtta personer innan han kallblodigt mördade 69 människor på Utøya. De allra flesta ungdomar, förenade av ett politiskt engagemang för medmänsklighet och solidaritet i Arbeiderpartiets ungdomsförbund.Den dagen för tio år sedan skakade Norge i grunden men Norge stod pall. Terrorn vinner aldrig över oss. Inte då, inte nu. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

ENGAGERA DIG!