Storsatsning på tryggt boende i Strömsnäsbruk för äldre

Alliansen i Markaryd kan idag presentera en kraftfull satsning på fler trygga och anpassade boenden för äldre. I Strömsnäsbruk planerar vi en stor satsning tillsammans med Victoria Park som, förutom ett tryggt boende, även innefattar en utökning av servicen till de äldre i den norra kommundelen.

Markaryds kommun och Victoria Park har under våren 2018 fört en dialog om en gemensam satsning i kvarteret Industrien i Strömsnäsbruk i syfte att skapa ett tryggt och anpassat boende för äldre och en ökad service till målgruppen, vilken i första hand utgörs av personer i åldern 70 år och däröver.

Ett gemensamt koncept har tagits fram som beskriver satsningen. Ett genomförande av satsningen förutsätter ett konkret intresse från målgruppen.

Markaryds kommun och Victoria Park svarar var för sig för åtgärder på sina respektive fastigheter. Den sammantagna nyttan av de båda parternas satsningar förväntas dock bidra till en väsentlig höjning av kvalitén i boendet, servicegraden, fastigheternas exteriör och utemiljön.

Markaryds kommun avser att renovera fastigheten Industrien 10 (Stig In) exteriört samt interiört i entrévåning och källarvåning. Exteriört planeras renovering av fasaden, utbyte av trappor, tillgänglighetshöjande åtgärder samt åtgärder i utemiljön. Interiört renoveras lokalerna i princip fullständigt. I fastigheten inrättas gemensamhetslokaler, matservering, hobbyrum, sinnesrum, lokal för social samvaro mm.

En trygghetsvärd kommer att bemanna lokalen dagtid alla veckans dagar och det blir också matservering sju dagar i veckan. Åtgärderna riktar sig primärt till de boende i Victoria Parks lägenheter, men kommer också att kunna användas i socialtjänstens ordinarie verksamhet. För investeringen avsätts ca 8 000 000 kr. i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019. Medel till ökade driftskostnader om ca 800 000 kr avsätts också i driftbudgeten från och med 2019.

Victoria Park avser att renovera Industrien 9, vilken totalt inrymmer 19 lägenheter. Varje lägenhet renoveras grundligt med nya ytskikt, köksinredning, badrum samt anpassas vad gäller tillgänglighet till ett tryggt och anpassat boende för äldre inkl. låsta entréer dygnet runt bara tillgängligt för de med tag. I varje lägenhet inryms såväl egen tvättmaskin som torktumlare. I lägenheterna ingår även fiber, vilket är en förutsättning för den digitala teknik inom trygghetsområdet som utvecklas alltmer. Fastigheten upprustas även exteriört, liksom utemiljön. Victoria Parks satsning beräknas uppgå till ca 6 – 7 000 000 kr.

Konceptet kommer inom kort att presenteras för målgruppen för att undersöka intresset, varvid det också blir möjligt att teckna sig för lägenheter i kvarteret. En förutsättning för genomförandet är att intresset från målgruppen blir tillräckligt stort.

Kampanj på Vårmarknaden

Vårmarknaden i Markaryd lockade många besökare och stämningen var på topp! Kristdemokraterna i Markaryd fanns som vanligt på plats och det var många som kom till vårt tält för att ta lotter eller bara prata med oss. De allra flesta samtalen är väldigt positiva och det är roligt att så många önskar oss lycka till i valet i september. Det är också väldigt inspirerande att höra att folk uppskattar vårt arbete i kommunen och vårt engagemang. Det ger verkligen ny energi i det lokalpolitiska arbetet. Ett stort tack till er alla som stannade till hos oss idag!

Välkommen till ”Familjens dag” på Gränsbygdens Köpcentrum i Råstorp den 1 maj, kl. 10-15. Vi bjuder på fika, fiskdamm, lotteri, tipstävling och andra aktiviteter. Du kan träffa en del av våra kandidater till kommun-, region- och riksdagsvalet.

Hoppas vi ses!

Miljövecka i Markaryds kommun

I samband med kampanjen ”Håll Sverige Rent” anordnar Markaryds kommun en miljövecka under v. 17. Under hela veckan kommer vi på olika sätt att uppmärksamma betydelsen av att vara rädd om vår miljö.

Miljöveckan är ett politiskt mål som Alliansen i Markaryd har skrivit in i dokumentet ”Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor”, vilket kommunfullmäktige antog tillsammans med budgetdokumentet i november i fjol. I Alliansens Agenda 2030-dokument finns en rad andra miljömål som vi kommer att arbeta med och följa upp under året.

 kommunens hemsida kan man ta del av hela programmet för veckan. Det blir utställning, föreläsningar med Fredrik Warberg, tipspromenad, extra öppet på återvinningscentralen och – naturligtvis – skräpplockning.

Kristdemokraterna i Markaryd har varit ute den här veckan de senaste 10-12 åren för att städa offentliga platser i kommunen. Vi fortsätter traditionen också i år. På onsdag, den 25/4 kl. 17-19, plockar vi skräp i Markaryd och tisdagen den 2/5 kl. 17-19 gör vi detsamma i Strömsnäsbruk.

Välkommen med!

Roligt att Ebba Busch Thor valde Markaryd som exempel i programserien Mitt Sverige, som Sveriges Radio spelar in med alla partiledarna. I programmet beskriver Ebba bl a det goda samarbetet som finns hos oss mellan de kommunala verksamheterna och den ideella sektorn. Man får också höra Ebba sjunga med vid en sångstund, följa med när hon tillsammans med Fixar-Maja Carina Gunnarsson byter gardiner hos Evy på Mellangård samt blir intervjuad om en rad nationella frågor.

Klicka på länken här, så kan du lyssna på hela programmet.