Nu startar vi bygget av en ny skola i Markaryd!

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att allt är klart för att påbörja byggnationen av en ny skola i Markaryd! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande och Maria Svensson-Lundin (KD), utbildnings- och kulturnämndens ordförande i Markaryds kommun. Kommunstyrelsen beslöt igår i full enighet att påbörja upphandlingen med målet att en ny skolbyggnad för c:a 140 elever på 1.000 m² ska stå klar till höstterminen 2011.

Arbetet med projektet ”Framtidens skola” har pågått i drygt fem år med stor delaktighet från personal, elever, föräldrar och politiker. I projektet har gjorts en total genomgång av behovet av lokaler, elevutveckling och organisation sett i ett mångårigt perspektiv för samtliga skolor i kommunen. Nybyggnationen av Höjdenskolan är ett delprojekt och utgör etapp 1 i ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

– Vi kommer att fortsätta satsningarna på en bra och attraktiv skola i kommunen, säger Maria Svensson-Lundin. Det pedagogiska innehållet och elevernas resultat är det som är mest angeläget, men för att lyckas i detta arbete behövs ändamålsenliga lokaler som svarar mot dagens och morgondagens pedagogik.

Den första byggnationen beräknas kosta 22 miljoner kronor och till detta kommer ytterligare 1,1 miljoner för inredning och utrustning.

– Kommunen kan finansiera detta helt med egna medel, säger Bengt Germundsson, och vi avser att genomföra byggnationen som en totalentreprenad. Vi har lagt särskild vikt på lokalernas utformning, miljö och kostnader ur hela byggnadens funktionstid.

Entreprenaden beräknas vara påbörjad i oktober 2010 och ska stå klar vid halvårsskiftet juni/juli 2011.

”Lathet är inget funktionshinder”

Idag presenterades och avtäcktes den nya tilläggsskylt som Markaryds kommer att sätta upp på parkeringsplatser för funktionshindrade i kommunen. – Detta är ett sätt att med glimten i ögat försöka påverka attityderna till människor med funktionshinder, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande och som tillika är ordförande i det Kommunala Handikapprådet.

Bengt Germundsson har fått idén från en bild i tidningen Vi Bilägare dit en läsare skickat en bild på en liknande skylt från en Norrlandskommun. Förslaget presenterades för det Kommunala Handikapprådet som nappade på idén.

– År 2010 ska alla enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade, säger Bengt Germundsson. Men minst lika viktigt är att ständigt arbeta för att förändra attityderna och eliminera den diskriminering som många funktionshindrade fortfarande utsätts för.

Ledamöterna i det Kommunala Handikapprådet var med vid avtäckningen och lovordar kommunens initiativ. Det är mycket viktigt att kommunen föregår med gott exempel så att andra kan ta efter, menar man. Den tilläggsskylt som nu kommer att sättas upp på parkeringsplatserna är bara ett exempel på hur man på ett lättsamt sätt kan arbeta med att förändra attityder.

Redan nästa vecka arrangerar Kommunala Handikapprådet en tillgänglighetsvandring i Markaryds tätort och under året kommer ytterligare aktiviteter att genomföras, allt i syfte att skapa en mer tillgänglig och attraktiv kommun för alla invånare och besökare.

Markaryd fyra i landet – om företagen själva får välja

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Markaryds kommun hamnar på en 4:e plats i landet vad gäller företagens samlade omdöme om företagsklimatet i kommunen. – Detta är resultatet av en mycket god samverkan mellan näringslivet och kommunen, konstaterar Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för kommunens framtida utveckling.
I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera delar och hamnar på topp tio i landet på inte mindre än 6 av 12 parametrar. När det gäller frånvaro av osund konkurrens uppfattas kommunen som näst bäst i landet! Något lägre värden får kommunen på de statistiska delarna som det är svårt att påverka. Vad gäller tjänstemännens och politikernas attityder till företagande når kommunen toppresultat.

– Trots ett mycket bra resultat finns det fortfarande mycket att jobba vidare med, säger näringslivschef Bengt Göran Söderlind. Närheten mellan företagen och kommunen är en framgångsfaktor.

Totalt sett hamnar kommunen på 20 plats av Sveriges 290 kommuner.

Läs mer om rankingen på:
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/start.do