Trevlig kick-off med Alliansen i Markaryd

Trevlig kick-off igår kväll med Alliansen i Markaryd. Vi hann med både bowling, god mat och ett kort gruppmöte. Roligt att hitta på lite andra aktiviteter tillsammans.
Hur det gick? Resultaten blev dessvärre kvar på Markaryds Bowling.

KD arbetar för fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i Markaryd

Det ska vara lätt att göra rätt! Vi är ganska duktiga på att källsortera i Markaryds kommun, men vi kan bli bättre. Ju närmare hushållen återvinningen finns, desto bättre blir vi på att källsortera. Det är därför KD i Markaryd vill verka för att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar i Markaryds kommun och nu har vi kommit en bit på väg. När kommunens nuvarande avtal om att förbränna hushållsavfallet går ut om drygt ett år, vill vi ha kommit så långt att Markaryds kommun kan gå över till fastighetsnära insamling (FNI) i flerfackskärl.

Tillsammans med fyra andra kommuner i länet utreds nu möjligheten av att starta ett gemensamt renhållningsbolag och en övergång till FNI. Utredningen kommer att vara klar under hösten och i början av nästa år bör det vara möjligt att ta ett beslut i kommunfullmäktige om att byta insamlingssystem. En övergång till fyrfackskärl innebär att insamling kan ske i åtta fraktioner (restavfall, matavfall, färgat och ofärgat glas, pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar) i kärl på den egna fastigheten.

Erfarenheterna från de kommuner som gått över till fastighetsnära insamling är mycket goda. Återvinningsgraden har ökat väsentligt och man sorterar helt enkelt mer. Men även transporterna minskar genom att man slipper köra bil till insamlingsstationerna eller återvinningscentralen. FNI gynnar helt enkelt vår miljö. I den andra vågskålen ligger att det kommer att bli något högre renhållningsavgift för den som väljer att sortera fastighetsnära, men vi bedömer att nyttan, den ökade servicegraden och miljövinsten kommer att väga tyngre än en något högre taxa. Allt detta kommer att belysas i den nu pågående utredningen.

Förhoppningsvis kommer Markaryds kommun, kanske redan från år 2019, att ha gått över till ett fastighetsnära insamlingssystem och tagit ännu ett steg framåt i det miljöarbete som KD i Markaryd nu sätter ett stort fokus på!

God stämning på marknaden trots regn och rusk

Trots en ovanligt regnig marknadsdag var stämningen på topp i KD-tältet på Markaryds marknad. Precis som vanligt kampanjade vi, sålde lotter och pratade med folk. Vårt lotteri med vinstgaranti är en succé eftersom så många vinner och går nöjda från tältet med en ny resväska, kaffebryggare, elvisp eller något annat.

Lotteriet skapar också många tillfällen till samtal och man blir så uppmuntrad av alla positiva kommentarer och uppskattande ord om vad vi gör för att det ska gå bra för kommunen. I år var det också många positiva kommentarer om partiets agerande på riksnivå, vilket bådar gott inför det år som nu ligger framför. Idag är det ju ett år till valdagen.

Så ett stort tack till er alla som stannade till och tog lotter eller bara pratade en stund med oss!

Miljöarbetet fortsätter!

Det är både roligt och positivt att ta del av hur miljöarbetet i Markaryds kommun fortskrider. Alliansen (KD, M och C) har i årets budget gett ett tydligt uppdrag att fokusera på miljöarbetet och som en del i detta arbete pekat ut elbilar och laddstationer som ett prioriterat område.

I dagarna har kommunen installerar sex stycken nya laddstationer med dubbeluttag, vilket innebär att totalt 12 st fordon kan laddas samtidigt. Dessa stationer är uppsatta i anslutning till sex kommunala verksamheter i Strömsnäsbruk respektive Markaryd och är avsedda i första hand för de elbilar som kommunen har för avsikt att handla upp, men även för kommuninvånare och besökare.

Idag har vi dessutom beslutat att sätta upp ytterligare fyra publika dubbelladdare, varav tre kommer att placeras i Markaryd och en i Strömsnäsbruk. Förhoppningen är att de ska kunna nyttjas av kommuninvånare och besökare. Totalt kommer det således att vara möjligt att ladda 20 elbilar samtidigt via de kommunala laddstolparna innan året är slut.

Markaryds kommun har fått ett investeringsbidrag som täcker nästan halva kostnaden för samtliga laddstationer. Utöver de laddstationer som kommunen nu satt upp, finns ytterligare ett antal laddstationer i anslutning till några av våra företag.

SVT Opinion låter i samband med Almedalsveckan en partiföreträdare för varje kommun där respektive parti är störst, skriva en artikel om de kommunala framgångarna. Idag, på Kristdemokraternas dag, publiceras en artikel som kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, Bengt Germundsson (KD) skrivit till Ebba Busch-Thor.

Framgång är ingen slump!
I valet 1994 fick Kristdemokraterna i Markaryds kommun 5,7 % av rösterna i kommunvalet. Vid de fem därpå följande valen har väljarstödet ökat successivt i varje val och i det senaste kommunvalet röstade hela 44,9 % av väljarna på partiet.

Sedan flera val tillbaka är Kristdemokraterna det största partiet i kommunen. En helt otrolig utveckling som inneburit att vi många gånger fått frågan; ”Hur har detta varit möjligt?”
För oss är medborgarperspektivet den demokratiska grundbulten. Väljarna har gett oss sitt förtroende och det har vi försökt att förvalta genom att vara deras medborgarföreträdare. Som politiker är vi till för våra medborgare och vi arbetar med deras bästa för ögonen.

Detta förutsätter en hög tillgänglighet och att vara närvarande i alla möjliga sammanhang där människor finns för att samtala, lyssna och ta till sig vad som upplevs som viktigt för kommuninvånarna.
Men det gäller också att leverera och se till att det man lovat också blir genomfört. Det ger tillit och trovärdighet!

Andra framgångsfaktorer är kunskap och engagemang, liksom ett genuint intresse för vardagsnära frågor. I en liten kommun blir också exemplets makt viktigt och det gäller att vara ett gott föredöme. Vad du gör betyder ofta mer än vad du säger.

Om vi till exempel kräver att fastighetsägarna ska hålla sina trottoarer snö- och halkfria på vintern, räcker det med att fråga sig själv vems trottoar man tittar på först. Har inte kommunalrådet gjort sin hemläxa, ska man inte heller förvänta sig något mer av andra.

En annan viktig princip är att ta initiativet. Att våga vara först ut med ett förslag eller initiativ är otroligt viktigt. Det visar på mod och handlingskraft samt att man inte bara följer med strömmen.

Hur man kommunicerar är också betydelsefullt. Att förmedla och förstå en känsla är ofta ingången till en framgångsrik kommunikation, liksom att inte alltid ha ett färdigt svar eller en lösning på problemet. Som politiker vet man inte alltid bäst och ibland är det bättre att vara lite mer ödmjuk i sin framtoning.

Vårt arbetssätt har inneburit en otrolig politisk framgång, men också en framgång för Markaryds kommun som idag låter tala om sig och som är ett föredöme i en rad olika sammanhang.
Politiken i en liten kommun skiljer sig naturligtvis ganska mycket från den nationella politiken, men det finns också likheter.

Därför tror jag att man också kan använda sig av några av våra erfarenheter på riksplanet och dristar mig därför avslutningsvis till att ge följande råd till Ebba Busch-Thor och politikerna i Kristdemokraternas riksdagsgrupp:

• Identifiera vilka frågor som berör människor – Detta kräver ett ständigt engagemang och närvaro vid mötesplatser där du tar del av människors synpunkter och erfarenheter.
• Bekräfta problembilden – Inse och förstå att människor vet mer om sin egen verklighet än vad du som politiker gör. Som politiker vet du inte alltid bäst!
• Formulera politiska förslag som visar på en trovärdig lösning – Våga tänka nytt och göra det oväntade. Vi löser inte framtidens problem med gårdagens lösningar.
• Visa handlingskraft – Tag initiativet och vänta inte på att andra partier eller politiker ska hålla med innan du vågar presentera vår politik.
• Berätta vad du gjort – Tala om och gör känt vad du faktiskt lyckats genomföra.
Låt dig inspireras av våra framgångar och vårt arbetssätt i Markaryd, Ebba! Då är jag övertygad om att Kristdemokraterna kommer att få ett större väljarstöd också på nationell nivå i valet 2018.

Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, Markaryd