Mölndals budget 2022

Under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde avhandlades Mölndals budget för 2022.
Det budgetförslag som Kristdemokraterna var med och tog fram, tillsammans med övriga partier i Grönblå Samverkan, vann kammarens gillande.
Kristdemokraternas tre representanter var alla uppe i talarstolen och ger här sina kommentarer:

Adam F. Lauren:
Det är glädjande att vi redan inför 2022 kommer att satsa på ett särskilt elevstöd, bland annat för elever med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF), där vi hoppas att fler elever skall bli inkluderade genom ett individuellt stöd.
Vi ser stora och växande behov inom elevhälsan, och med ytterligare satsningar kommer vi att göra det lättare för elever att få tillgång till någon att prata med. Detta ger bättre förutsättningar, både för våra barn och unga, men även avlastning för pedagoger inom skolan.
Inom vård & omsorg har vi gjort och kommer fortsätta göra stora satsningar på vidareutbildning av personalen, det är viktigt med rätt kompetens. Vi satsar även på fler boendeplatser inom LSS och en förbättrad måltidsupplevelse på våra äldreboende.
Vi Kristdemokrater är oerhört glada att vi nu äntligen efter alldeles för många år av diskussion och politisk beslutsvånda är framme vid ett igångsättningsbeslut gällande en inbyggd isstadion. Vi kommer i närtid kunna starta projektet och påbörja arbetet under 2022. Det här kommer ge betydligt mer istid och en längre säsong för både föreningsliv, skola och allmänhetens åkning – KD gör skillnad för Mölndals idrottsföreningar!

Peter Nyqvist:
Två saker i den här budgeten gör mig lite extra glad, två saker som vi har bråkat med länge, och äntligen kommit fram till lösningar.
För något år sedan försvann seniorkorten, eftersom vi ville få till en annan modell där vi inte behövde betala för kort som inte används. Detta har dock Västtrafik inte gått med på, och vi har nu tröttnat på att vänta på att nå en alternativ lösning. Vi kommer nu att återinföra seniorkorten så som de var tidigare.
Kommunen har länge jobbat för ett övertagande av vägföreningarna i Kållered, Lindome och Tulebo, detta är vägar som i princip används på samma sätt som kommunala vägar. Det har dock visat sig mer komplicerat än vad vi först trodde. Nu kommer vi tå till stånd en dellösning, där vi övertar driften av vägarna, men inte själva vägarna. Detta kommer innebära stora lättnader för dessa vägföreningar.

Anders Karlsson:
Vi presenterar en budget med Hjärta för Kultur och fritid. Stor fokus kommer att läggas på stadens hundraårsjubileum som går av stapeln nästa år, det handlar inte bara om att vi ska ha ett glatt firande, utan det handlar om att skapa en gemenskap, en identitet och en gemensam historia. Förutom detta gör vi även stora satsningar på Åby arenastad och Åbybadet.
Vi kommer förbättra tillgängligheten, både fysiskt och digitalt, till Mölndals stadsmuseum. Dessutom så börjar vi med en förstudie för en mötesplats Balltorp.

Adam F. Lauren och Anders Karlsson

Nytt för detta fullmäktigemöte var att det sändes via webb-tv. Det går att se på i efterhand här.