Kent Klarenius omvald som ordförande för KD Mölndal

Kristdemokraterna i Mölndal höll under torsdagskvällen den 20 februari sitt årsmöte.
Under årsmötet omvaldes Kent Klarenius till ordförande för partiavdelningen i Mölndal.

Det är glädjande att jag fått förnyat förtroendet att leda Kristdemokraternas partiavdelning i Mölndal. Vi har fått en styrelse med hög kompetens och stort driv. Min målsättning är att öka ansträngningarna för att nå ut med vår politik till Mölndalsborna så att vi i nästa val kan öka antalet platser i fullmäktige säger Kent Klarenius ordförande för Kristdemokraterna i Mölndal.

Årsmötet inleddes med ett föredrag av Distriktsordförande i Västra Götalands läns västra valkrets Gun-Marie Daun. Hon höll ett föredrag om Västra Götalandsregionens organisation, arbete och målsättningar. Hon berättade också om sina uppdrag i regionen, där hon bland annat är ledamot i regionfullmäktige samt ordförande för Göteborgs Symfoniker.

Styrelsen i sin helhet:
Ordförande: Kent Klarenius (omval)
Vice ordförande: Anders Karlsson (omval)
Ledamot: Adam F Laurén (omval)
Ledamot: Johanna K Deucher (omval)
Ledamot: Stina Lukassen (omval)

Ersättare: Peter Nyqvist (nyval)
Ersättare: Jenny Holf (nyval)

För mer information:

Kent Klarenius
Ordförande Kristdemokraterna i Mölndal
031-879871
kent.klarenius@kristdemorkaterna.se