Nämnder för mandatperioden 2019-2022

På kommunfullmäktigesammanträdet 2018-12-12 utfördes val till nämnderna i Mölndal för kommande mandatperiod. För kristdemokratisk räkning ser det ut på följande sätt:

Nämnd Namn Uppdrag
Byggnadsnämnden Adam F Laurén Ordförande
Skolnämnden Miriam Lilja Ledamot
Kultur- & Fritidsnämnden Anders Karlsson Ledamot/AU
Miljönämnden Peter Nyqvist Ersättare
Servicenämnden Jenny Holf Ersättare
Social- och arbetsmarknadsnämnden Stina Lukassen Ledamot
Tekniska nämnden Peter Nyqvist Ledamot
Utbildningsnämnden Ivar Gustafsson Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Adam F Laurén Ledamot/AU
Krisledningsnämnden Adam F Laurén Ersättare
Valnämnden Anders Karlsson Ordförande