• Tack till Samordningsförbundet Väst och de ovärderliga insatser de gör!

  Jag vill börja med att tacka avgående förbundschefen Gudrun Emilsdottir på Samordningsförbundet Väst (SoF Väst) för ovärderliga insatser under 18 år i förbundets tjänst. Tack också till alla som arbetar och engagerar sig i denna verksamhet år efter år.

  Samordningsförbunden är ett samarbete mellan regionerna, kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att genom samordnade insatser hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden till egen försörjning.

  Inspektionen för socialförsäkringen (isf) har nu 2023 kommit med sin rapport om effekterna av samordningsförbundens verksamhet. Rapporten visar flera saker.

  1) Många människor i samhället behöver samordnat stöd och rehabilitering för att ta sig tillbaka till eller in i arbetslivet.

  2) Verksamheten kan ge stora vinster både för de deltagande och för samhället i stort.

  3) Deltagarna i verksamheten ser mer positivt på sina framtida möjligheter till egen försörjning.

  4) Många har tidigare kommit i kläm mellan olika myndigheter och fallit mellan stolarna eller bollats runt utan goda resultat.

  5) Deltagarnas välmående har förbättrats när de fått hjälp genom samordningsförbunden.

  6) Europeiska socialfonden (ESF) bidrar med mer pengar till denna verksamhet medan de statliga myndigheternas engagemang har minskat.

  Personligen tycker jag att det är viktigt att som samhällsmedborgare och politiker att göra nytta och att ”vara en röst för den som ingen har”. Jag är tacksam för att få se människors liv förvandlade när de får hjälp på riktigt. Samordnat stöd gör skillnad! ”En flertvinnad tråd brister inte så lätt”, som jag brukar säga om samarbeten som fungerar. Låt våra pengar gå dit de gör mest nytta.

  På en konferens som samordningsförbunden hade nyligen i Halmstad så frågade man äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) om hur hon och regeringen ser på verksamheten. De ser liksom jag en fantastisk potential för denna verksamhet där vi behöver samarbeta för fler och verkligen se möjligheterna. Regeringen kommer se över lagstiftningen på området, ge myndigheterna nya regleringsbrev där det behövs och fortsätta driva arbetslinjen.

  Så långt ser det mesta bra ut:

  Jag vill dock uppmana alla inblandade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen till ett ännu större engagemang i denna fantastiska verksamhet.

  Jag ser dock med oro på utvecklingen när styrelserna sväller och blir större vilket innebär att mer av pengarna går till arvode för politiker än till de som står längst bort från arbetsmarknaden.

  Det är också viktigt att jämvikten i en styrelse får avspegla samarbetet och ger lika inflytande till alla parter. Nu driver vissa på för att ge några stort inflytande på bekostnad av andra och så vill inte jag ha det varje fall.

  Jag kommer fortsätta att kämpa för denna viktiga verksamhet som också bidrar till att bryta den ofrivilliga ensamheten och till att bygga den viktiga samhällsgemenskapen.

  Hoppas att du också håller med?!

  Fredrik Olsson, ersättare regionfullmäktige VGR, regionersättare SoF Väst, 1:e vice ordf. KF Munkedal och 1:e vice ordf. KD Munkedal.