• Första KF på den nya mandatperioden gav resultat!

    Efter första KF på den nya mandatperioden kan vi glädjande rapportera att KD Munkedal fått en ordinarie plats i valberedningen för Olle Olsson.

    Fredrik Olsson fick äran att bli vald till 1:e vice ordförande i KF.

    Vi tackar kommunfullmäktige för förtroendet och ska göra allt vi kan för att förbättra Munkedal.