• Trygghet är en rättighet

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  Förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor med familjen i centrum Varje familj ska få stöd från en familjecentral Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla med samtal inom fyra veckor Föräldrastödprogram ska erbjudas för föräldrar och blivande föräldrar under barnets uppväxttid genom en naturlig kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, kurator och psykolog Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i när...
 • Infrastruktur

  En bättre Infrastruktur – Vägarna in till och ut från Norrtälje behöver förbättras och bli fler. Elnätet behöver stärkas upp. Vi vill att alla ska ha rätt till eget boende.

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  Tillgodose familjernas vardagsliv genom att det ska vara lätt att ta sig ram på vårt vägnät, kunna parkera till rimliga priser vid bostäder och handelsplatser Kommunen ska påverka bostadsbyggare att erbjuda hyrköp av bostäder för förstagångsköpare Kommunde...
 • Hela kommunen skall leva

  1.Hela Norrtälje skall leva

  Hela kommunen ska leva – Vi anser att hela kommunen ska utvecklas, därför vill vi satsa på lands- och skärgårdsbygden.

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  Utöka samhällsservicen till landsbygden genom fler postombud, paketboxar, systembolagsombud och tätare godsleveranser Förbättra kommunikationer och stödja samordning av transporter till och från skärgårdsöarna Förbättra busskommunikationer mellan orter på landsbygden U...