• Jan Utbult – kommunstyrelsens ordförande

  Jan Utbult

  Jan Utbult är sedan 1 januari 2019 kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Öckerö kommun. Jan är född och uppvuxen på Öckerö och har över 25 års politisk erfarenhet, bl.a. som nämndsordförande, partiombudsman och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

  År 2012 blev han utsedd till ”Årets företagare i Öckerö kommun” och är välkänd på öarna både i musiklivet och som läromedelsförfattare. Valåret 2022 blev Jan utsedd till ”Årets Kristdemokrat” i hela Sverige.

  – Förutom ordning och reda i den kommunala ekonomin är det viktigt med en bra organisation, säger Jan Utbult.
  – Vi står inför stora utmaningar under de närmsta åren. Främst ekonomiska nu när inflationen skenar och tillväxten krymper. Men vi har också framtida utmaningar med kompetensförsörjning och en ökad andel äldre invånare i kommunen.
  – Genom ett modernt och tillitsbaserat ledarskap skapas bäst förutsättningar för att utveckla den kommunala verksamheten. Ansvar och befogenheter måste alltid gå hand i hand. På det sättet skapas en kreativitet där alla chefer och medarbetare hjälps åt och gör kommunen redo för framtiden, avslutar Jan.

  Om du vill kontakta Jan gör du det enklast via e-post jan.utbult@ockero.se eller via telefon 031-97 62 01.