Seminarium om sårbarhet och konsekvenser vid störningar i livsmedelsförsörjningen

Annicki medverkade vid Hushållningssällskapets seminarium på Bjärsjölagård i Sjöbo.

Det handlade om det allvarliga och aktuella ämnet, sårbarhet och konsekvenser vid störningar i livsmedelsförsörjningen. Annicki talade utifrån det lokala perspektivet, om hur vi i Ödeshög jobbar för att upphandla lokalproducerat och svenskt.

Medverkade gjorde också bl.a. Sven Lindgren, ordf i Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapet och Therese Frisell, Livsmedelsverket.


Information från medlemsmöte

Måndagen den 22/5 hade Kristdemokraterna Östergötland medlemsmöte i Linköping. På mötet talade Ola Mårtensson, omvärldsstrateg. Mötet är en del i riksorganisationens arbete att förankra och diskutera våra prioriterade frågor samt att höja valtempreaturen i organisationen. Under mötet blev det också en diskussion angående KDs nya logga och vad den står för. Åsikterna var många, men alla var överens om att den känns modern.

Mötet var välbesökt med nästan 100 deltagare. Från Ödeshög deltog Magnus Oscarsson, Annicki Oscarsson och Jonni Harrius.


Narr öppnar butik i Ödeshög

Äntligen har choklad fabriken öppnat sin godisbutik. Ödeshögs kommunalråd Annicki Oscarsson och Ödeshögs näringsliv ordförande Svante Bergqvist är här och gratulerar. Utan tvekan är chokladen som görs här den godaste i hela världen. Har du vägen förbi Ödeshög så måste du smaka. Du kommer inte bli besviken.


Vitsippspriset 2017

Lovisa Johanssons café fanns redan runt 1910 på Storgatan 33 i Ödeshög. Under åren har Café Lovisa utvecklats till ett lockande musik- och bokcafé, en ekumenisk samlingsplats för många Ödeshögsbor. Inte minst lockar söndagarnas frasiga våfflor med grädde och sylt. Populära Café Lovisa drivs av de olika samfunden i Ödeshög, och det är de passionerade frivilligarbetarna som ser till att verksamheten sköts på bästa sätt. Kristdemokraternas ”Vitsippspriset” delas varje år ut till en lokal verksamhet som verkat i enkelhet och äkthet – och ofta i det tysta. Genom Vitsippspriset vill Kristdemokraterna i Ödeshög uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser. Café Lovisa i allmänhet och caféets frivilliga i synnerhet tilldelas därför Vitsippspriset 2017. Grattis!

Foto: Café Lovisas ordförande Ingrid Staaf visar upp Vitsippsfatet och vice ordförande Gunilla Mikaelsson håller i Vitsippsdiplomet. Magnus Oscarsson höll tal.Kristdemokrater på folkhälsopolitiska nätverk i regionen

Kristdemokraterna var väl representerade på folkhälsopolitiska nätverk i regionen den 24 mars. Eva-Britt Sjöberg kommunalråd Norrköping, Annicki Oscarsson kommunstyrelseordförande Ödeshög, Per Larsson oppositionsråd regionen och Monica Holtstad Sandberg Vice ordf. RUN:s beredning om folkhälsa.


Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Ödeshögs Mekaniska

”På onsdagens sammanträde besökte kommunstyrelsens arbetsutskott Ödeshögs Mekaniska. Karin Claesson och Anders Karlsson tog emot och berättade om den utvecklingsresa företaget gjort. Karin visade oss också runt i lokalerna. Mycket imponerande! Det är viktigt att komma ut och se vilka fantastiskt duktiga företagare vi har i Ödeshög. Vi träffade också ÖMEKs VD Stig Andersson. ”

 

Bild 1: Annicki Oscarsson tillsammans med Stig Andersson, VD Ödeshögs Mekaniska

Bild 2: Lennart Åberg – ledamot KSAU (Kd), Annicki Oscarsson – kommunstyrelsens ordförande (Kd), Karin Claesson – personal/kvalitetsansvarig ÖMEK

Bild 3: Karin Claesson beskriver kvalitetsprocessen på ÖMEK


Välbesökt partidistriktsårsmöte i Brunneby musteri

För mer information se kallelsen. se mer

Årets årsmöte var lika välbesökt som våra möten brukar vara. Mötet inleddes av Magnus Oscarsson med föredraget ”Behövs en levande landsbygd?” Där han berättade om hur Sveriges beroende av utländska livsmedel bara ökar samtidigt som svenska bönder lägger ner produktionen. Detta får till följd att våra hagar och ängsmarker växer igen, vilket inte är bra för växt och djurliv. Andra delen av föredraget hölls av veterinär Gunnar Johansson som berättade om den stora mängd antibiotika som används i bland annat länder som Tyskland, Italien oocch Spanien. Han berättade också om följderna av detta med tex multiresistenta bakterier som följd. Föredraget var mycket uppskattat.

 

Efter lunch hade vi årsmötesförhandlingar som bitvis hade livliga debatter. Slutligen valdes nya ledamöter in i styrelsen och nedan ser vi Presidiet med Per, Magnus och Eva-Britt.


Ödeshög växer!

I tisdags medverkade Annicki Oscarsson i radio P4 Östergötland för att prata om att Ödeshög ökar sin befolkning med 99 personer. En oerhört stor ökning för Ödeshög. Detta är ett trendbrott, förutom 2014 har vi haft vikande siffror i 20 år. De senaste 10 åren har vi haft en målsättning att öka befolkningen och därför är detta jätteroligt.

Detta ställer också krav på bostäder, skola och förskola, något som vi arbetar aktivt med i kommunen.