• I Kommunen

    Skolan och förskolan kommer stå i centrum nu när vi ska bygga nya lokaler. Utbildnings- och arbetsmarknads- frågor både inom offentlig och privat verksamhet kommer vara viktiga. Frågor som krisberedskap, energi- och klimat kommer vara prioriterade. Att Ödeshögs kommun är attraktiv och arbetar för tillväxt ser jag som viktigare än någonsin för att fler ska vilja bo, leva och verka här. Det handlar bl.a. om att planera för fler bostäder och ny verksamhetsmark. Tillgång till bredband är en annan viktig fråga för landsbygden. Vi vill fortsätta att arbeta för utbyggnad av fiber i kommunen. Jag ser positivt på framtiden och att vi politiker i kommunen kan arbeta tillsammans för kommunens bästa. Vi kristdemokrater är redo att fortsätta ta ansvar och skapa framtidstro för Ödeshög.