SVERIGE SKA FUNGERA

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

REDO ATT GÖRA HJÄRTLANDET STARKT

Svensk landsbygd är inte en enhet. Det finns inte en lösning för alla landsbygdsbor.

KD gör skillnad

Att ta ansvar för att Ödeshög ska utvecklas för framtiden både i tider av medgång och tider av utmaning är något vi i KD tagit fasta på.

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

ENGAGERA DIG!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

Vill du veta mer Klicka här

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD