• Valet 2022

    text

    I valet 2022 har vi kandidater till såväl Kommunfullmäktige i Ödeshög, Regionfullmäktige i Östergötland och till Riksdagen. Glöm inte att kryssa ”Din” kristdemokrat i respektive val.