• KD gör skillnad

  Att ta ansvar för att Ödeshög ska utvecklas för framtiden både i tider av medgång och tider av utmaning är något vi i KD tagit fasta på säger Annicki Oscarsson, Kommunalråd.

  Det är svårt att skriva en text utan att nämna kriget i Ukraina och covid-19.

  Pandemin har definierat större delen av denna mandatperiod och kommunen har fått ställa om hela sitt arbete. Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats! Nu kommer det ta tid att återhämta krafterna fullt ut och det har vi stor respekt för. Politiskt har vi också fått prioritera om men vi har hållit fast vi våra långsiktiga mål och planer och i detta utskick har vi lyft fram en del av vad som hänt trots.

  Vi vill också rikta stor tacksamhet till vårt civilsamhälle i form av föreningar, byalag och kyrkor som gjort fantastiska insatser. Vi måste agera tillsammans i kris! Vi gjorde det även under flyktingkrisen 2015 och vi kommer att behöva göra det framåt i spåren av krig och oroligheter i vår omvärld, just nu nära oss i Ukraina.

  Vi vill växa rusta för framtiden och växa för motsatsen är otänkbart.

  Med detta strategidokument har vi fokuserat på följande områden Barn och unga, Service samt Tillväxt och utveckling.

  Barn och unga

  Vi har under flera år glädjande sett att barn och unga ökar i Ödeshög och samtidigt har vi stora behov av att renovera och bygga om våra skollokaler. Nu fortsätter genomförandeprocessen att ta fram nya förskole och skollokaler och då ska olika intressen tas tillvara som lärar-, lärande- och barnperspektivet samt andra medarbetargruppers perspektiv.  Vi har under fler år sett ett ökat behov av stöd till barn med särskilda behov och därför har skolans resurser stärkts. Läs mer

  Service

  Ända sedan 2016 har vi på olika sätt utvecklat och byggt om på Solgårdens äldrecentrum och vi vill fortsätta det arbetet. Just nu renoveras matsalen och vi hoppas att samarbetet med regionen går vidare så att vi kan få en äldremottagning på Solgården. Det är livsviktigt med god och nära vård till våra medborgare.  Vi har tillsammans med Regionen startat arbetet för att bygga en ny vårdcentral i centrala Ödeshög som ska vara klar 2027. Läs mer

  Tillväxt och utveckling

  Varför är det viktigt med tillväxt? Detta kommer att ha avgörande betydelse för Ödeshögs kommuns fortsatta självständighet som kommun. Kugghjulen måste gå i varandra; en ökad befolkning ger möjlighet till ökad service i form av handel, det ger också våra företagare möjlighet till arbetskraft och kompetensförsörjning, det ger också våra föreningar ett större underlag för verksamhet och engagemang. Detta tillsammans ger ökade intäkter för framtida kommunal service. Vi har därför drivit en aktiv politik för att få nya bostäder vilket har givit resultat. Vi ser också att vår politik har gett nya etableringar av företag både vid företagspark E4 och i västra industriområdet, Läs mer