• Lennart Åberg

    Kommunala uppdrag

    Ledamot Kommunfullmäktige
    Ledamot Kommunstyrelsen
    Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden 
    Ersättare Ödeshögs kommunhus AB