Om oss

Kristdemokraterna i Örebro län har kanslilokaler med personal i Örebro. Vi har medlemmar i alla länets kommuner och sitter i fullmäktige i 10 av 12 kommuner. Bilden nedan är från en utbildningsdag vi haft.