Partidistriktsstyrelse

Ordförande
Hans Eklind (Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Örebro län)
hans.eklind@kristdemokratenra.se
Mobil: 072-467 61 25

1:e v. Ordförande
Anna Blomqvist

anna_typ@hotmail.com
Mobil: 073-023 66 53

2:e v. Ordförande
Maria Landh


Ledamöter
Jonas Hansen, Lekeberg, jonas.hansen@kristdemokraterna.se
Marlene Jörhag, Örebro,marlene.jorhag@kristdemokraterna.se
Johan Silverdal, Örebro, johansilfverdal@hotmail.com
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn, Örebro,
rose-marie.wilnerzon-thorn@kristdemokraterna.se
Anders Hagström, Örebro,anders.hagstrom@kristdemokraterna.se
Bo Rudolfsson, Laxå, bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se 
Margareta Andergard, andergard@hotmail.se

Ledamöter från associerat förbund
KDU
Angelica Karlsson, Hallsberg/Örebro angelica.karlsson@kdu.se
Kasper Avenbrandt, Örebro kasper.avenbrandt@kdu.se

KD-Senior
Lars O Molin, Örebro, lars.o.molin@kristdemokraterna.se
Conny Harrysson, Örebro, conny.harrysson@kristdemokraterna.se

Kristdemokratiska kvinnoförbundet 
Erica Gidlof, Örebro erica.gidlof@kristdemokraterna.se
Sandra Fröjdenstam, Örebro, sandra.frojdenstam@kristdemokraterna.se