Partidistriktsstyrelse

Ordförande
Bo Rudolfsson (Regionpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun)
bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se
Mobil: 070 – 580 93 92

1:e v. Ordförande
Anna Blomqvist

anna_typ@hotmail.com
Mobil: 073-023 66 53

2:e v. Ordförande
Gunn Öjebrandt

gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se
Mobil: 073- 077 77 14

Ledamöter
Jonas Hansen, Lekeberg, jonas.hansen@kristdemokraterna.se
Christina Håkansson, Örebro, christina.hakansson@kristdemokraterna.se
Anders Hagström, Örebro,
anders.hagstrom@kristdemokraterna.se
Rosé-Marie Wilberzon Thörn, rose-marie.wilberzon.thorn@kristdemokraterna.se
Per Danielsson, Örebro, per.danielsson@kristdemokraterna.se
Sten Jonsson, Karlskoga, sten.jonsson@kristdemokraterna.se
Per Schmidt, Hällefors, per.schmidt@kristdemokraterna.se
Klas Engholm, Nora, info@vissboda.se
Margareta Andergard, andergard@hotmail.se
Anna Andersson, Örebro, anna.andersson@live.com

Ledamöter från associerat förbund
KDU
Johan Svanberg, Örebro (KDU) johan.svanberg@kdu.se

KD-Senior
Lars O Molin, Örebro, lars.o.molin@kristdemokraterna.se
Ersättare:Conny Harrysson, Örebro, conny.harrysson@kristdemokraterna.se

Kristdemokratiska kvinnoförbundet 
Sara Maxe, Örebro, sara.maxe@kristdemokraterna.se