• Aktuellt

   

  Träffa våra kommunpolitiker varje lördag på torget i Simrishamn mellan 10 – 14. I bild är våra tre toppolitiker på kommunlistan Anne-Li Roshagen, Paul Frogner Kockum och Jan Rydén tillsammans med vårt Regionråd Per Einarsson.

   

   

  ____________________________________________________________________

  Publicerat den 20220725

  De som idag på grund av ålder och sjukdom bor på våra äldreboende i Simrishamns kommun är de som en gång varit med och byggt upp vår välfärd.
  De förtjänar både tacksamhet för det, och de blir själva nu väl omhändertagna.

  Vi vill tillse att personalen får tid att vidare utbilda sig avseende omvårdnad, vi vill ha
  mer läkartid på våra boende så att läkarna lär känna de som bor där och personalen- innan de blir gamla blir akut sjuka ,och vi vill se till att det finns tillräckligt mycket personal.
  Det behövs renovering- nytänkande- rörande flera av boende i kommunen och ute i byarna skall inga boende läggas ner.
  De utredningar som pekar på att boende i exempelvis Borrby och Sankt Olof ska läggas ner och ersättas av ett nytt, större boende i Simrishamns tätort bör skrotas omgående.
  För Centern. Liberalerna och Kristdemokraterna.
  Anne-Li Roshagen
  1:e vice ordförande social nämnden.