• Avdelningen

  Välkommen till hemsidan för Kristdemokraternas lokalavdelning i Simrishamn!

  Här finner du information om Lokalavdelningen, vår styrelse och förtroendevalda, vår politik och hur du kan kontakta oss.

  Bilden visar våra tre toppolitiker på kommunlistan i valet 2022, Anne-Li Roshagen, Paul Frogner Kockum och Jan Rydén.

  Vitsippspriset

  är en utmärkelse som vi årligen delar ut till en person, grupp eller organisation som vi tycker har uträttat eller betytt något särskilt för vår kommun under det gångna året.
  Prisutdelningen sker i samband med lokalavdelningens årsmöte.

  Följande pristagare har utsetts:
  2021 – Till undersköterskorna i kommunen som var – och är – pandemins okrönta hjältar.
  2020 – Österlens ridklubb
  2019 – Österlens kvinnojour
  2018 –  Borrby biografförening, pga. 100 år av ideellt arbete.
  2016 – Kai Holmgren
  för hans ideella insatser för att vårda Simrishamns kommuns fornminnen.

  2015 – Ola Jönsson
  för att träget ha kämpat för att få till stånd vind- och solkraft i vår kommun – och lyckats! En förebild i uthållighet och engagemang.

  2014 – Österlens stödförening för flyktingar
  för att Österlens stödförening för flyktingar och dess ordförande Anna Lindberg med medmänsklig omsorg och på god etisk grund tagit initiativet och genom stort engagemang visat oss alla hur vi kan bidra till ett öppet och mottagande samhälle.

  2013 – Ankarets vänner
  för att de ger guldkant på tillvaron för de boende på Ankaret genom uppskattade promenader och pratstunder.

  2012 – Simrishamns Riksteaterförening                    för att under många år ha bidragit till ett brett och fördjupat kulturutbud i Simrishamns kommun.

  2011 – Frivilligmedhjälparna inom socialförvaltningens anhörigstöd, Simrishamns kommun
  Som en av flera inom Frivilligverksamheten är just Du värd att uppmärksammas.
  Du som ger av Din~tid till Dina medmänniskor och förgyller många personers stunder, dagar och veckor är ett föredöme.
  Den trygghet, glädje och gemenskap Du ger är lika värdefull som den finaste ädelsten i vänskapens krona.
  För det stora engagemang och intresse som alla inom frivilligverksamheten ger och har är samtliga en värdig mottagare av 2011 års vitsippspris.

  2010 – John Görnebrand
  John Görnebrand är en vägvisare med brett register.
  Han har genom sina handböcker visat vägen i socialpolitikens och kommunalförvaltningens snårskogar.
  Emellertid har han också fått oss att höja blicken från lagar och förordningars litet torra omgivningar. Genom bl a skildringar av Skånska slott och Dramatiska händelser i Skåneland ges oss möjlighet att uppleva den
  fantastiska kulturmiljö vi bor i.
  För detta breda författarskap är John Görnebrand en mycket värdig mottagare av årets pris.

  2009 – Fritidsgården Borrby – Skillinge
  Iniativtagare, ledare och sponsorer till Fritidsgården Borrby-Skillinge hyllas.
  Ledare uppmärksammas för sitt ideella arbete med att stödja och hålla Fritidsgårdsverksamheten igång.
  Eldsjälar som med entusiasm, engagemang, frivillighet och idealitet genomför att våra ungdomar, över bygränserna, får en mer intressant och underhållande vardag.
  Ni är alla ett föredöme!

  2008 – Sjöräddningssällskapet i Kivik och Skillinge
  Sjöräddningssällskapets outtröttliga vaksamhet och hjältemod i alla väder utgör ett föredömligt men inte så uppmärksammat inslag i nyhetsbruset. Deras verksamhet sänder en signal av livsbejakande hopp till alla som vistas i närheten av vår kust och bedrägliga stränder. Till Sjöräddningsstationerna i Kivik och Skillinge i Simrishamns kommun vill Kristdemokraterna därför tända en lysraket i form av det årliga Vitsippspriset.

  2007 – FM Österlen 102.2
  En pigg röst, med lokal förankring och hemkänsla.
  Ger oss nyheter, information, sport och väder i inramning av god musik, under många av dygnets timmar.
  FM Österlen 102.2 placerar Österlen på kartan och kan lyssnas på både när vi är hemma och på väg till och ifrån.

  2006 – Föreningen Jakten

  2005 – Ida Persson

  2004 – Siw Gummesson

  2003 – Kvinnojouren på Österlen.

  2002 – Nattvandrarföreningen Nattugglan.

  2001 – Norea – stödgruppen för unga mammor.

  2000 – Seth Sellec.

  1999 – Aktionsgruppen för Sjukhusets bevarande.

  1998 – Kommunala Musikskolans Lärarkår.

  1997 – Jimmy Touré.