• Vår politik i kommunen

  Kommunens toppolitiker på Kommunlistan Anne-Li Roshagen, Paul Frogner Kockum och Jan Rydén tillsammans med Regionrådet Per Einarsson.

   

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. KD i Simrishamns kommun vill förbättra för barnfamiljerna genom att verka för
  • levande byar med skola och omsorg
  • att underlätta etablering av friskola i Skillinge
  • förskola och fritids i alla byar
  • små grupper i förskola och fritids

  Bättre för ungdomar

  För att behålla ungdomarna i Simrishamn behöver gymnasieskolan hålla en mycket hög kvalitet, fast ungdomarna behöver även en meningsfull fritid utanför skolan. KD i Simrishamns kommun vill i ett första steg förbättra för ungdomar genom att:

  • radikalt rusta upp bad- och sporthallar i kommunen
  • bygga en ny gymnasieskola på Skansenområdet

  Vi vill värna om miljön

  KD i Simrishamns kommun har tidigare varit drivande i att arbetet med att klimatanpassa kommunens kustområden till kommande havsnivåhöjningar samt övrig mark inför en eventuellt ökad nederbörd i framtiden. Vi har även medverkat till att kommunen satsar på solpaneler på många av kommunens byggnader, att kommunens fordonsflotta blir allt mer fossilfri samt att vi får allt fler ledlampor som drar mindre energi. Vi i KD vill begränsa byggnation i våra kustområden för att inte skador på egendom samt problem med vatten och avlopp ska uppstå vid kommande havsnivåhöjningar samt vi vill även odla upp så mycket av vår matjord som möjligt genom att
  • bevara befintlig åkermark från att bebyggas.

  De äldre ska ha det bra

  Våra äldre ska vi ta vara på. Äldre människor sitter inne med mycket kunskap och erfarenheter som är till stor nytta i politiken och inom våra ideella föreningar.  Äldre behöver precis liksom ungdomar en meningsfull fritid men även rätt till en god vård. KD i Simrishamns kommun vill satsa på de äldre genom att verka för:
  • att låta Valfisken återfå funktionen som kulturhus
  • att bevara våra äldreboenden i kommunen
  • att det blir enklare att få komma in på särskilt boende
  •  att vi får fler sjuksköterskor och en ökad läkarmedverkan inom äldreomsorgen
  • ett hospis för vård i livets slutskede