De tre toppkandidaterna på kommunlistan tillsammans med Regionrådet

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman och som är hållbart. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Alla människor har ett lika värde och ska behandlas med respekt. I vårt samhälle ska man kunna kunna känna förtroende och lita på sina medmänniskor.

Läs mer

Ordförande har ordet

Jag tror på ett samhälle där alla får plats och kan utvecklas. Ett samhälle där våra barn skolas för att bli ansvarstagande självständiga individer, som kan ta egna initiativ och beslut och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga i skolan. Jag tror på en skola med bra och kompetenta lärare där möjligheten att lyckas inte ska bero på föräldrarna och deras engagemang vid läxläsningen. Min vision är att skolan ska kunna lära ut under skoltid och att barnen ska kunna få tid till återhämtning och vila när de kommer hem till föräldrarna. Jag vill ha kvar så många byskolor som möjligt och vill dessutom bygga en ny gymnasieskola i Simrishamn eftersom att vi måste satsa på ungdomarna så att de kan tänka sig att stanna här i Simrishamn. Vi behöver även radikalt upprusta våra bad- och sporthallar samt bygga ett levande centrum i Simrishamn där det finns aktiviteter och möjlighet till att gå ut och umgås året om.

  • Paul Frogner Kockum
  • Ordförande, KD i Simrishamn