• Förtroendevalda

  Paul Frogner-Kockum, Ordförande och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Simrishamn, Tel: 070-1918863

  Ledamot i Kommunfullmäktige (KF)

  Ledamot i Kommunstyrelsen (KS)

  Ersättare i miljöförbundet

  Ersättare i styrelsen för Simrishamnsbostäder

  Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau)

  Ersättare i krisledningsnämnden

  Ersättare i Kommunförbundet

   

   

  Anne-Li Roshagen, Gruppledare och vice ordf. för Kristdemokraterna i Simrishamn.  Tel: 073-3509986

  Ledamot i Kommunfullmäktige (KF)

  Ledamot i Fullmäktigeberedningen

  Ersättare i Kommunstyrelsen (KS)

  Vice ordf. i Socialnämnden

  Ersättare i Byggnadsnämnden

  Pär Rosenberg

  Ledamot i Samhällsplaneringsnämnden

  Ersättare i Simrishamns näringslivsutveckling AB

  Tomas Svensson

  Ersättare i Kultur och fritidsnämnden

   

  Eva Skånberg (Valledare)

  Ersättare i Valnämnden