• Förtroendevalda

  Paul Frogner-Kockum, Ordförande och vice gruppledare samt valledare för Kristdemokraterna i Simrishamn, Tel: 070-1918863

  Ledamot i Kommunstyrelsen (KS)

  Ersättare i Kommunfullmäktige (KF)

  Jan Rydén, Sekreterare för Kristdemokraterna i Simrishamn

  Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

  Ersättare i Barn och utbildningsnämnden

  Anne-Li Roshagen, Gruppledare och vice ordf. för Kristdemokraterna i Simrishamn.  Tel: 073-3509986

  Ledamot i Kommunfullmäktige (KF)

  Ledamot. i Socialnämnden

  Ersättare i Valberedningen

  Kjell-Harald Sjövall, Kassör för Kristdemokraterna i Simrishamn.

  Ersättare i Samhällsplaneringsnämnden